Opiekun medyczny – jak zdobyć odpowiednie wykształcenie?

Zapotrzebowanie na usługi wykwalifikowanych opiekunów medycznych stale rośnie – i można śmiało założyć, że w kolejnych latach będzie jeszcze większe. Ma to oczywiście związek ze starzeniem się społeczeństwa; w Polsce, ale i w całej Europie przybywa osób starszych, a często jednocześnie chorych i niesamodzielnych. Osoby, które są empatyczne, komunikatywne, a jednocześnie cierpliwe i sumienne oraz chciałyby pracować w tym zawodzie, powinny jednak najpierw zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

 

Opiekun medyczny: szkoła medyczna

Osoby, które rozważają karierę w zawodzie opiekuna medycznego mogą zastanawiać się, jakie wykształcenie powinny zdobyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie ukończenie kształcenia na kierunku Opiekun medyczny w szkole medycznej. Taki kierunek prowadzi m.in. Żak; kształcenie trwa 1,5 roku, a zajęcia odbywają się stacjonarnie. Co ważna, nauka jest bezpłatna.

 

Czego można nauczyć się na kierunku Opiekun medyczny? Uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim, jak wykonywać zabiegi medyczno-pielęgnacyjne i czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. To jednak nie wszystko. Od 2021 r. opiekunowie medyczni zyskali, zgodnie z prawem, nowe kompetencje – mogą m.in. pobierać krew (będą w stanie zastąpić przy tym, w razie potrzeby, pielęgniarkę, ratownika czy technika analityki medycznej), a ponadto podawać leki w formie iniekcji podskórnej (mowa m.in. o heparynie drobnocząsteczkowej czy insulinie) oraz przeprowadzać ćwiczenia fizjoterapeutyczne w oparciu o metodę Hoppe’a. Wykonywania tych wszystkich czynności nauczą się podczas nauki w szkole policealnej.

 

Oprócz tego słuchacze kierunku Opiekun medyczny w Żaku uczą się rozpoznawać problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne podopiecznych – w różnym stopniu zaawansowania i w różnym wieku. Ponadto zostaną też przygotowani na zajęciach do podejmowania efektywnej współpracy z lekarzami i pielęgniarkami oraz do wykonywania wybranych czynności medycznych – zarówno w podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak i w środowisku domowym. Warto bowiem mieć świadomość, że coraz więcej opiekunów medycznych zajmuje się podopiecznymi w ich domach.

 

Opiekun medyczny – wykształcenie średnie wystarcza do podjęcia pracy w zawodzie

Osoby, które ukończą kierunek w Żaku nie muszą robić dodatkowych kursów czy kontynuować edukacji. Po zakończeniu nauki na kierunku Opiekun medyczny i zdanym egzaminie zawodowym otrzymają kwalifikacje „Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”. To oznacza, że są w pełni przygotowane do pracy w zawodzie.

Dodaj komentarz