Kroki, które należy podjąć przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

  freepik.com

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie należy do łatwych zadań. To czasochłonne postępowanie sądowe, które kończy się spłatą wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzeniem części albo całości jego długów. Stanowi ostateczność, po którą należy sięgnąć wyłącznie wtedy, gdy inne rozwiązania nie przynoszą żadnych rezultatów – o jakich mowa dokładnie?

Co to znaczy ogłosić upadłość konsumencką?

Upadki nie kojarzą się z niczym przyjemnym. Nie inaczej będzie w tym przypadku – ogłoszenie upadłości konsumenckiej to formalne zadeklarowania się osoby fizycznej, że nie jest ona w stanie spłacić wszystkich swoich długów. To początek długiego i skomplikowanego procesu, w trakcie którego dłużnik ubiega się o ochronę przed wierzycielami, a wszystko rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku do sądu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu zapewnienie dłużnikowi zrównoważonego sposobu uregulowania długów poprzez restrukturyzację (np. sprzedaż części majątki, na który składać mogą się pojazdy lub mieszkania) lub umorzenie części zadłużenia. Innymi słowy, metoda ta pozwala zainteresowanemu na powolne odbudowywanie swojej sytuacji finansowej w sposób możliwy do osiągnięcia.

Co to znaczy „nie być w stanie spłacić długów”?

Co to znaczy, że konsument jest niewypłacalny? Czy można określić go tym terminem wtedy, gdy będzie jawić się jako osoba, która dopiero zaczyna odczuwać pierwsze trudności podczas spłaty zadłużenia? Niekoniecznie. Mowa o czymś innym: nie może on mieć żadnej realnej możliwości spłacenia powstałego zobowiązania finansowego.

Pod terminem „nie być w stanie spłacić długów” kryje się kilka różnych znaczeń. Zwykle dotyczą one sytuacji, w których:

  • suma długów jest tak duża, że aż niemożliwa do spłacenia w ciągu jednego życia;
  • utrata pracy obniża bezpowrotnie jakość życia (np. lekarz lub prawnik tracący prawo do wykonywania zawodu);
  • choroba lub kalectwo uniemożliwiają zarabianie pieniędzy.

Chwilowa utrata płynności finansowej (np. na okres jednego miesiąca lub dwóch) nie stanowi żadnej przesłanki do tego, aby decydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej potrafi być druzgocące w skutkach zwłaszcza dla właścicieli działalności gospodarczych. Dlatego warto upewnić się, że przed rozpoczęciem procedury zainteresowany wykonał wszystkie możliwe kroki, które mogłyby pomóc mu w uniknięciu korzystania z tego rozwiązania. Na szczęście wyróżnia się ich kilka – żadna sytuacja nie jest zazwyczaj tak beznadziejna, na jaką wygląda.

Pierwszym krokiem, którego powinien podjąć się każdy dłużnik, jest opracowanie realistycznego budżetu, uwzględniającego wszystkie dochody i wydatki. Śledzenie przepływu własnych pieniędzy pomoże zlokalizować obszary, w których da się rozpocząć oszczędzanie. Następnie należy skontaktować się z wierzycielami samemu i negocjować warunki spłaty zadłużenia – im też zależy na tym, aby znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Kluczowa będzie próba nawiązania kontaktu z organizacjami non-profit i firmami zajmującymi się doradztwem finansowym. Przygotowane przez nich programy restrukturyzacyjne pomogą w negocjacjach z wierzycielami i w opracowaniu planu spłaty dostosowanego do indywidualnej sytuacji konsumenta. Dobra strategia działania bywa nieoceniona.

Asem w rękawie może okazać się także wykorzystanie kredytu konsolidacyjnego. Więcej na jego temat dowiedzieć można się z artykułu https://www.o2.pl/pozostale/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-i-kto-moze-z-niego-skorzystac-6887345996102560a – to produkt bankowy, który istnieje wyłącznie po to, aby finansować zadłużenia klientów.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – czy warto?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Warto dowiedzieć się zawczasu o wszystkich, aby nie podjąć pochopnej decyzji. Taka mogłaby spowodować kolejne problemy w przyszłości.

Korzyści

Do korzyści wynikających z ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaliczyć można:

  • ochronę przed wierzycielami – proces ten uniemożliwia instytucjom bankowym i pozabankowym podjęcie działań windykacyjnych, np. egzekucji komorniczej; to istotne ze względu na to, że niektóre firmy zajmujące się udzielaniem tzw. chwilówek prowadzą agresywną politykę dochodzenia zwrotu;
  • umorzenie części lub wszystkich długów – jeżeli sąd uzna, że konsument nie ma żadnej możliwości spłaty długów, to może dojść do wniosku, że jedyne wyjście z sytuacji stanowić będzie anulowanie wszystkich jego dotychczasowych kredytów (co nie oznacza jednak, że nie będzie on musiał ponosić z tego względu żadnych opłat);
  • nowy start finansowy – zainteresowany, tuż po zakończeniu trwania procedury, może przejść do procesu odbudowy swojej zdolności kredytowej (zajmuje to jednak bardzo dużo czasu, zwykle lat).

Konsekwencje

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

  • negatywny wpływ na zdolność kredytową – żaden bank nie przyzna nawet małego kredytu osobie, która dopiero co zakończyła procedurę;
  • reputacja finansowa – informacja o tym zostanie odnotowana w BIK, a w skrajnych przypadkach może to utrudnić nawet znalezienie nowej pracy;
  • możliwe utraty majątku rodzinnego – zarządca masy upadłościowej sprzeda wszystkie należności zainteresowanego, aby móc spłacić wierzycieli.

Czy można cofnąć złożony już wniosek o upadłość konsumencką?

Co zrobić w sytuacji, w której konsument dochodzi do wniosku, że rozpoczęcie procedury upadłościowej zostało przez niego podjęte pochopnie i nieodpowiedzialnie? Ma on jedno wyjście: cofnąć złożone pismo. W tym celu musi dostarczyć do sądu kolejne pismo, w którym zrezygnuje z dalszego postępowania. Nie może tego zrobić jednak wtedy, gdy organy władzy stwierdzą, że doszło już do pokrzywdzenia wierzycieli (np. dzieje się tak w przypadku, w którym zainteresowany kieruje się wyłącznie chęcią utrudnienia procesu egzekucyjnego).

Cofnięcie wniosku nie jest możliwe również po wydaniu postanowienia końcowego przez sąd; ogłoszenia upadłości nie da się cofnąć, a jego skutki są nieodwracalne. To właśnie z tego powodu konsument powinien upewnić się, że podjął wcześniej wszystkie możliwe kroki, które pozwoliłyby mu uniknąć tej sytuacji.

Analiza budżetu, wykorzystanie kredytu konsolidacyjnego i negocjacja z wierzycielami – to podstawowe trzy działania, których powinien podjąć się każdy, kto uważa, że zagraża mu niewypłacalność.

Dodaj komentarz