Podatek VAT a formularz VAT-R – co musisz wiedzieć?

Zakładając własną firmę w Polsce, przyszły przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. Osoba zakładająca firmę musi wypełnić sporo dokumentów, bez których firma nie może działać, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa. Jednym z najważniejszych obowiązków jest rejestracja VAT. Wszyscy podatnicy, którzy będą rozliczać VAT, muszą złożyć wniosek, wypełniając specjalny formularz VAT-R. Jeśli jesteś na tym etapie i interesują Cię podstawowe zagadnienia związane z formularzem VAT-R oraz podatkiem VAT, musisz przeczytać ten artykuł.

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT (z języka angielskiego Value Added Tax) to podatek konsumpcyjny, który pobierany jest na etapie sprzedaży towarów lub usług. Taki system podatkowy obowiązuje w wielu krajach na całym świecie, także w Polsce. Podatek VAT nakładany jest na wartość dodaną przez przedsiębiorców podczas różnych etapów produkcji, a także dystrybucji towarów oraz usług.

Podstawową zasadą jeśli chodzi o podatek VAT, jest to, że przedsiębiorca płaci podatek tylko od różnicy między wartością sprzedaży towaru lub usługi a wartością, za jaką zakupione zostały materiały i usługi, które niezbędne były do jego wytworzenia. W efekcie końcowym ostateczny konsument płaci podatek VAT za wartość dodaną na kolejnych etapach produkcji i sprzedaży towaru lub usługi, a nie za całkowitą wartość danego produktu.

Podatek VAT ostatecznie trafia do skarbu państwa i jest ważnym źródłem dochodów kraju. Wprowadzenie tego podatku ma na celu zmniejszenie nielegalnej ekonomii, finansowanie inwestycji państwowych oraz usług publicznych, a także zapewnienie sprawiedliwości podatkowej.

Jakie rodzaje stawek podatku VAT obowiązują w Polsce?

W naszym kraju obowiązują różne rodzaje stawek podatku VAT. Są one stosowane, w zależności od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług. Główne rodzaje stawek VAT, jakie obowiązują w Polsce to:

 • Stawka 0% (VAT zerowy) – stawka 0% oznacza, że podatek VAT nie jest pobierany. Taka stawka podatku VAT dotyczy sprzedaży niektórych towarów oraz usług, takich jak usługi międzynarodowe (np. eksport towarów poza teren unii europejskiej, usługi w transporcie międzynarodowym), a także niektórych usług transportowych oraz finansowych.
 • Stawka preferencyjna (VAT 5%) – stawka VAT 5% stosowana jest w przypadku specjalnych kategorii towarów i usług, jak na przykład leki refundowane, niektóre rodzaje usług hotelarskich, a także usług związanych z turystyką lub usług transportowych.
 • Stawka obniżona (VAT 8%) – to obniżona stawka podatku VAT, która stosowana jest w przypadku niektórych produktów i usług. Stosuje się ją do produktów o niższym znaczeniu społecznym czy kulturowym. Stawka VAT 8% może być stosowana do opodatkowania niektórych rodzajów żywności, wybranych usług medycznych lub opieki społecznej.
 • Stawka podstawowa (VAT 23%) – podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to 23%, jest to najwyższa stawka, która dotyczy zdecydowanej większości towarów i usług (m.in. odzież, elektronika, sprzęt AGD, usługi gastronomiczne, usługi telekomunikacyjne)
 • podatek zwolniony- istnieją grupy towarów i usług, które zwolnione zostały z podatku VAT. Oznacza to, że nie są one objęte opodatkowaniem podatkiem VAT. Do takich towarów i usług należą na przykład niektóre usługi medyczne, usługi związane z edukacją, wybrane operacje związane z nieruchomościami, a także dostawy niektórych towarów dla osób niepełnosprawnych.

Jak przebiega rejestracja VAT w 2023 r.?

Proces rejestracji VAT w Polsce prowadzony jest przez Urząd Skarbowy. Można złożyć wniosek w urzędzie lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnej platformy, którą jest strona e-usług Ministerstwa Finansów. Jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca, aby zarejestrować swoją firmę jako płatnika VAT w Polsce?

Po pierwsze należy założyć firmę. Następnie przedsiębiorca wybiera właściwy rodzaj podatku VAT, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Teraz pora na złożenie wniosku VAT-R. Na koniec pozostaje czekać na decyzję Urzędu Skarbowego.

Formularz VAT-R

Formularz VAT-R to formularz, który służy do rejestracji firmy do podatku VAT. Jest to formularz, który jest używany w Polsce w przypadku dla nowo powstałej firmy lub przedsiębiorstwa. Nazwa „VAT-R” to skrót od „VAT-Rejestracja”.

 

W jakim celu wypełnia się formularz VAT-R?

Głównym celem złożenia wniosku/formularza VAT-R jest zgłoszenie chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej właściwemu organowi podatkowemu (Urząd Skarbowy). Po rozpatrzeniu wniosku firma zostaje zarejestrowana jako podatnik VAT w Polce.

Kiedy wniosek VAT-R zostanie pozytywnie rozpatrzony, firma uzyska numer identyfikacji podatkowej VAT, czyli NIP-VAT. Od tej pory przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania i rozliczania podatku VAT w Polsce. Aby poprawnie rozliczać podatku VAT, niezbędne może okazać się zatrudnienie profesjonalnego biura rachunkowego, takiego jak: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Jakie informacje zawiera formularz VAT-R?

Do wypełnienia formularza VAT-R potrzebne są podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa. Trzeba wpisać we wniosku takie informacje jak nazwa, adres, numer NIP (jeśli już istnieje), rodzaj działalności gospodarczej, prognozowany obrót, rodzaj podatku VAT (np. VAT czynny, zwolniony, obniżony), a także wiele innych danych, które będą niezbędne do właściwej rejestracji firmy do VAT.

Kogo dotyczy formularz VAT-R?

Wniosek VAT-R muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i osób prawnych. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące założenia działalności gospodarczej, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą, który pomoże przejść przez kolejne etapy zakładania własnej firmy: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Jak złożyć formularz VAT-R online?

Formularz VAT-R można złożyć online, korzystając z platformy e-usługi Ministerstwa Finansów. Zdecydowanie ułatwia to przedsiębiorcą cały proces rejestracji.

Jak wypełnić wniosek VAT-R online?

 • Aby wypełnić wniosek, wchodzimy na stronę biznes.gov.pl i wybieramy zakładkę „zmień dane w CEIDG”, następnie klikamy „rozpocznij”.
 • Kolejnym krokiem jest zalogowanie się, wybierając odpowiednią metodę.
 • Przechodząc dalej, należy wybrać „chcę edytować wpis, wysłać dokumenty do ZUS, lub urzędu skarbowego”, teraz trzeba wskazać datę powstania zmiany i kliknąć dalej.
 • Na kolejnej stronie wybieramy “podatek VAT, VAT-R” i klikamy dalej.
 • Teraz podajemy swoje faktyczne miejsce zamieszkania i po przejściu na kolejną stronę zaznaczamy “ubezpieczenie społeczne ZUS”.
 • W kolejnym kroku wybieramy Urząd Skarbowy oraz cel zgłoszenia: “rejestracja podatnika VAT”.
 • Przy punkcie “chcę zarejestrować się jako podatnik zwolniony z VAT” należy zaznaczyć “nie”.
 • Na kolejnej stronie należy podać imiona ojca i matki.
 • W kolejnym etapie trzeba rozwinąć okienko “wybierz tytuł podatkowy” i zaznaczyć punkty 29 i 36, jeśli firma będzie świadczyć usługi doradcze lub niepodlegające pod zwolnienie z vat i nie ma się prawa do skorzystania ze zwolnienia; punkt 33, jeśli chce się zarejestrować do VAT dobrowolnie albo punkty 35 i 36, jeżeli zakłada się działalność, korzystając ze zwolnień.
 • Wypełniając wniosek, należy wskazać także datę rozpoczęcia obowiązku podatkowego. Powinna być to data o 1 dzień późniejsza niż bieżąca. Jeżeli firma będzie świadczyć usługi doradcze lub niepodlegające zwolnieniu z VAT, zgłoszenie musi zostać złożone z datą rozpoczęcia działalności. Jeśli wniosek składany jest po czasie, koniecznie trzeba podać datę wcześniejszą i najlepiej skontaktować się wtedy z Urzędem Skarbowym.
 • Zaznaczenie punktu “zwolnienie z usług finansowych, o których mowa w ustawie o VAT” dotyczy podatników, którzy świadczą którekolwiek z takich usług. Jeżeli firma nie świadczy takich usług, należy ominąć ten punkt.
 • W punkcie “wybieram metodę kasową rozliczenia podatku VAT” zaznaczamy tak lub nie, zależnie od tego czy chce się z tej metody korzystać.
 • W punkcie “szczególne procedury” należy wybrać, zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Punkt “chcę zarejestrować się do VAT-UE” wybieramy, jeżeli firma będzie świadczyć usługi także za granicą. Wybór ten nie generuje żadnych kosztów.
 • Przewidywana data rozpoczęcia działalności to ta sama data, która została wskazana w punkcie dotyczącym tytułu obowiązku podatkowego.
 • Następnie zaznaczamy opcję “miesięczna deklaracja VAT” i wybieramy miesiąc, za który będzie złożona pierwsza deklaracja.
 • W kolejnym punkcie należy wybrać Urząd Skarbowy. Uzupełnienie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale zdecydowanie przyspieszy to kontakt z Urzędem Skarbowym w przypadku błędów dotyczących wniosku VAT-R.
 • Po przejściu na następną stronę należy wybrać “rezygnuję ze złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia rejestracji do VAT”. Posiadanie takiego potwierdzenia nie jest obowiązkowe, a wniosek VAT-R będzie można bezpłatnie pobrać ze swojego konta przedsiębiorcy.
 • Na kolejnej stronie trzeba przeczytać treść oświadczenia i zaznaczyć “tak, składam oświadczenie”.
 • Na koniec sprawdzamy poprawność wszystkich wypełnionych danych.
 • Gotowy wniosek VAT-R można podpisać elektronicznie np. przez profil zaufany i wysłać.

Żeby nie popełnić żadnego błędu, wypełniając wniosek VAT-R, warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy specjalistów: https://www.ifirma.pl/formularz-vat-r-rejestracja-do-vat-w-2023-roku

Jak rozliczyć podatek VAT w Polsce?

Przedsiębiorcy w Polsce zobowiązani są do regularnego składania deklaracji podatkowych i płacenia podatku VAT w terminie. Aby mieć całkowitą pewność, że podatek będzie rozliczony we właściwy sposób, warto zdecydować się na usługi doświadczonych księgowych. Powierzenie prowadzenia księgowości profesjonalistom daje pewność, że nie popełnimy żadnego błędu, związanego z prowadzeniem działalności, co mogłoby powodować przykre konsekwencje: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online.

Dodaj komentarz