Mieszkańcy i radni będą debatować o stanie Złotoryi

W czwartek 27 czerwca odbędzie się debata o stanie miasta – zapowiedział w miejskim serwisie internetowym Waldemar Wilczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi. Tego dnia też radni rozpatrzą raport przygotowany przez burmistrza. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w sesji, mają dwa tygodnie, by się zgłosić.

Radni zajmą się raportem napisanym przez Roberta Pawłowskiego na sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Zgodnie z najnowszymi zapisami w ustawie o samorządzie gminnym, nad raportem o stanie miasta musi być przeprowadzona debata, w której poza radnymi może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Złotoryi (chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby). Po zakończeniu debaty rajcy zagłosują nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać na sesji głos w dyskusji o raporcie na temat stanu miasta, muszą złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających im poparcia do udziału w debacie (Formularz_zgłoszenia_do_debaty). Kto pierwszy, ten lepszy – złotoryjanie będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą do środy 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (pok. nr 12, I piętro) w godzinach pracy magistratu.

Więcej o raporcie można przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

*

code