Legnica chce stworzyć klaster ekonomiczny

Fot. UM Legnica

Władze miasta planują powołać do życia klaster energetyczny. Kolejny już raz prezydent Tadeusz Krzakowski rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami specjalistycznej firmy, a także miejskimi spółkami i wydziałami magistratu. Niebawem zaproszenie do przedsięwzięcia ma trafić także do sąsiednich gmin.

Klaster energetyczny, jak tłumaczą urzędnicy, to inicjatywa gospodarcza o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym. Ma służyć wytwarzaniu i zrównoważeniu zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Na kolejne już spotkanie w tej sprawie włodarz nadkaczawskiego miasta zaprosił przedstawicieli firmy, która wyraziła gotowość objęcia funkcji koordynatora projektu, a także komunalnych spółek i wydziałów urzędu.

– Ideą klastra jest służenie interesowi publicznemu przez: efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, poprawę efektywności energetycznej, realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych, kreowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności – tłumaczy Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.

W ratuszu tłumaczą, że powołanie do życia klastra ułatwi dostęp do dodatkowych dotacji, także ze środków unijnych. Pieniądze będzie można wykorzystać na realizację zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

– Klaster energii odnawialnej ma na celu alternatywną realizację potrzeb energetycznych, wspieranie społeczności lokalnej, samorządu oraz przedsiębiorców w dążeniach do rozwoju na terenie miasta ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. Działalność ma polegać także na rozwijaniu produktów i usług oraz tworzeniu konkurencyjnego, a więc tańszego ryku energii. Dzięki wspólnym działaniom zakłada się poprawę jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji oraz zrównoważenie zapotrzebowania na energię – tłumaczy Rodak.

Władze Legnicy zapowiadają, że na kolejnych spotkaniach w tej sprawie mile widziani będą m.in. lokalni przedsiębiorcy, spółdzielnie, wyższe uczelnie i inne zainteresowane podmioty. Co istotne, do działań miasto planuje zaprosić sąsiednie gminy: Kunice, Miłkowice, Krotoszyce i Legnickie Pole. Przypomnijmy, że o utworzeniu klastra myślą także przedstawiciele tej ostatniej, o czym pisaliśmy w naszym portalu. Do rozmów usiadły już gminy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Mściwojów i Męcinka.

Dodaj komentarz