5 gmin chce utworzyć klaster energetyczny

Fot. UG Legnickie Pole

Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Mściwojów i Męcinka – to gminy, który usiadły do rozmów w sprawie utworzenia klastra energetycznego. Ich wójtowie spotkali się już z przedstawicielem władz powiatu legnickiego, by roboczo omówić aspekty planowanej współpracy.

Na spotkaniu w Legnickim Polu stawili się wójtowie wszystkich pięciu gmin: Beata Castañeda-Trujillo, Zdzisław Tersa, Mariusz Foryś, Mirosław Brzozowski i gospodarz Henryk Babuśka oraz Aleksander Kostuń, szef rady powiatu legnickiego. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy przy realizowaniu projektów czy tworzeniu usług poprawiających efektywność energetyczną.

– Dzięki klastrowi nasi mieszkańcy nie tylko będą mogli kupić tańszą energię elektryczną od tej oferowanej przez spółki dystrybucyjne, ale również skorzystać z dofinansowania na zakup ogniw fotowoltaicznych – przekonuje Henryk Babuśka.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin podkreślali, że w dalszej perspektywie utworzenie klastra będzie mieć duży wpływ na ograniczenie niskiej emisji.

– Tylko wspólne działanie na zintegrowanym obszarze i wykorzystanie lokalnego potencjału przy wdrażaniu projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz inicjatyw z zakresu elektromobilności i edukacji, daje szansę na poprawę stanu środowiska, a to przełoży się na poprawę jakości powietrza którym przecież oddychamy – podsumowuje Krzysztof Duszkiewicz, zastępca wójta.

Dodaj komentarz