Henryk Antkowiak odszedł na wieczną wędrówkę…

Zmarł Henryk Antkowiak – Honorowy Obywatel Miasta Jawora, działał szczególnie aktywnie w środowisku nauczycielskim. Był założycielem i pierwszym Prezesem Nauczycielskiego Koła PTTK w Jaworze oraz wieloletnim przewodniczącym Dolnośląskiego Zespołu Przodowników Turystyki Pieszej. Był najstarszym działaczem jaworskiego oddziału PTTK.

Leszek Drabczyk, Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej wspomina: – Dumą napawa fakt, że to członek naszego towarzystwa, naszego oddziału, został w tak szczególny sposób wyróżniony. Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta odbyło się 11 listopada 2012 roku, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości i patrona miasta. Statuetkę Św. Marcina kol. Henrykowi wręczył burmistrz Jawora Artur Urbański oraz Przewodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Madej. Były gratulacje, życzenia i ciepłe słowa na temat działalności i dokonań kol. Henryka, jak i całego naszego towarzystwa. Kolega Henryk Antkowiak był znaną postacią wśród piechurów i motorowców w całej Polsce.

Henryk Antkowiak jesienią 1968 r. zorganizował Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej w Jaworze, a od wiosny 1969 r. został Prezesem Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze na kilka kadencji. Pod kierunkiem Pana Henryka bardzo ożywiło się życie turystyczne miasta. Zapoczątkowany przez niego Rajd Jaworski nie zmienił praktycznie swojej pierwotnej formuły i jest do dziś organizowany. Od 50 lat stale cieszy się ogromną popularnością wśród młodych jaworzan. Jesienią 1992 r. pod kierunkiem Henryka Antkowiaka Oddział Jaworski PTTK zorganizował 35 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

Do Jawora zjechało ponad 250 działaczy turystycznych z całej Polski. Do dziś zlot w Jaworze uznawany jest w gronie działaczy PTTK jako wzór do organizowania tego typu imprez. Ziemia Jaworska i Jawor ze swymi zabytkami stały się znane w całym kraju, jako miejsce godne odwiedzenia i spędzania wolnego czasu. Podobnym sukcesem zakończyła się organizacja pod kierownictwem H. Antkowiaka 52 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki  Pieszej Jawor 2009.

Aktywność zawodowa, jak i społeczna Henryka Antkowiaka wysoko oceniana była przez  społeczności jaworską, przez 2 kadencje w latach 1984-90 był  radnym Miejskiej Rady Narodowej. Był wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, a w 1989 r. przewodniczącym podkomisji zmian nazewnictwa ulic w mieście. Był bardzo aktywnym radnym, często zgłaszał wnioski i interpelacje, wpływające na polepszenie życia mieszkańców miasta.

Doświadczonego i przesympatycznego ambasadora jaworskiej turystyki spotkaliśmy ostatnio na podsumowaniu działalności jaworskiego oddziału PTTK w grudniu 2019 r. O wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ, Pan Henryk jak zawsze chętnie udzielił nam wtedy wywiadu.

Pogrzeb Śp. Henryka Antkowiaka odbędzie się w piątek, 5.06.2020 r. o godz. 12 w miejscowości Magnice k. Wrocławia.

fot. PTTK Jawor

Dodaj komentarz