Dywidendy z KGHM nie będzie

Akcjonariusze Polskiej Miedzi przyjęli rekomendację zarządu spółki co do zatrzymania całego zeszłorocznego zysku w firmie. Przeciwny temu był tylko jeden posiadacz akcji.

Właściciele KGHM spotkali się podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe dla całego holdingu. Oba te dokumenty zostały dziś zatwierdzone.

Czerwcowe walne to także moment podejmowania decyzji w sprawie dywidendy. Władze spółki zarekomendowały – po raz trzeci z rzędu – przeznaczenie ponad 1,2 mld zł zysku na kapitał zapasowy firmy, bez żadnego bonusu dla właścicieli firmy.

Inny podział zysku – przewidujący wypłatę 200 mln zł dywidendy, czyli po złotówce za akcję – zaproponował jeden z akcjonariuszy, Marek Barylak.

Marek Barylak

– Dywidenda jest łącznikiem między spółką a akcjonariuszami. Proponowana kwota dywidendy jest równa oszczędnościom, jakie uzyskała spółka po obniżeniu w połowie zeszłego roku podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wypłata dywidendy w takiej wysokości będzie zgodna z polityką dywidendową KGHM, nie podważy zapotrzebowania spółki na finansowanie działalności i nie zachwieje równowagi finansowej holdingu – argumentował Barylak, dodając, że KGHM winien wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, podobnie jak robią to inne spółki górnicze. Przypomniał również, że spółka po raz ostatni wypłaciła akcjonariuszom bonus trzy lata temu, przeznaczając na to 10 proc. zysku za rok 2016.

Ostatecznie, po półgodzinnej przerwie w obradach, jego wniosek nie został przyjęty, ale zdołał zebrać poparcie 9,94 proc. głosów, co stanowi zarazem 6,35 proc. całego akcjonariatu spółki, liczącego 200 mln akcji.

W głosowaniu nad propozycją zarządu głos przeciwny był tylko jeden. Spółka otrzyma zatem do dyspozycji cały ubiegłoroczny zarobek.

W dalszej części zgromadzenia akcjonariusze udzielili absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej KGHM. Powiódł się też plan Ministerstwa Aktywów Państwowych, które zgłosiło do porządku obrad wniosek o zmiany w składzie rady nadzorczej. W tajnym głosowaniu akcjonariusze odwołali wiceprzewodniczącego rady Leszka Banaszaka, zastępując go pracującą w MAP Katarzyną Lewandowską.

źródło: Lubin.pl

Dodaj komentarz

*

code