Kto zostanie wolontariuszem roku?

Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica ogłosiło konkurs na Wolontariusza Roku 2019. Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy czekają do 22 bm.

– Chcemy, aby ten tytuł stał się prestiżowym wyróżnieniem, promującym postawy prospołeczne wolontariuszy, a także podziękowaniem dla nich za zaangażowanie i pracę – wyjaśnia Jakub Należny, szef #TEAMLegnica.

Organizatorzy tłumaczą, że w mieście żyje wielu ciekawych i nietuzinkowych ludzi, którzy bezinteresownie i świadomie działają na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs jest zatem doskonałą okazją, by wynagrodzić ich trud, zgłaszając do szczególnego wyróżnienia.

Kandydaci będą wybierani w następujących kategoriach:

1. Młody wolontariusz (do 18 lat)
2. Wolontariusz (19-59 lat)
3. Wolontariusz Senior (powyżej 60 lat)
4. Wolontariat Pracowniczy (grupa pracowników danej firmy)
5. Firma Odpowiedzialna Społecznie

Osoby oraz firmy, które mogą być nominowane, zasłużyli na uznanie w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września br. Kandydatury do tytułu Wolontariusza Roku 2019 mogą składać instytucje publiczne i niepublicznie, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz osoby indywidualne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 22 października br. (godz. 15) podpisanego zgłoszenia kandydata/kandydatów, które razem z regulaminem konkursu jest dostępne na stronach: www.team.legnica.eu, www.portal.legnica.eu.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną: wolontariat@legnica.eu lub listownie bądź osobiście w Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica, Urząd Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 214 z dopiskiem na kopercie: WOLONTARIUSZ ROKU 2019.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Gali Wolontariatu #TEAMLegnica na początku grudnia.

Dodaj komentarz

*

code