Złóż wniosek i pozbądź się azbestu

Kolejne trzy gminy powiatu złotoryjskiego dołączają do grona polskich samorządów, które oferują mieszkańcom pomoc finansową w usuwaniu wyrobów z azbestu. Chcąc skorzystać z takiej możliwości, należy wcześniej wypełnić stosowny wniosek o dofinansowanie i złożyć go w swoim urzędzie. Należy się z tym jednak spieszyć, ponieważ termin mija już wkrótce.

Gminy, o których mowa w artykule to Pielgrzymka, Wojcieszów i Zagrodno. Mieszkańcy ostatniej z nich mogą liczyć nawet na zwolnienie z całości kosztów związanych z usunięciem azbestu. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych gmin wymagane jest co najmniej 15 procent wkładu własnego. W gminie Pielgrzymka można uzyskać nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętego azbestu.

Zainteresowane osoby powinny złożyć do sekretariatu swojego urzędu wniosek na dofinansowanie przed upływem terminu, który w przypadku Pielgrzymki mija 26 stycznia, Zagrodna – 30 stycznia, natomiast Wojcieszowa – 2 lutego. Deklaracje niekompletne lub złożone po tych terminach nie będą uwzględniane przy realizacji programu.

Koszty kwalifikowane, czyli takie, za które będzie możliwe otrzymanie dofinansowani,a dotyczą prac związanych z demontażem i zbieraniem już usuniętych wyrobów zawierających azbest, a także z ich transportem oraz unieszkodliwieniem. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest, koszty jego demontażu, transportu i utylizacji poniesie właściciel nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat usuwania azbestu wraz z dokumentami do pobrania dostępne są w urzędach oraz na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych gmin (Pielgrzymka, Wojcieszów, Zagrodno).

Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku.

Dodaj komentarz