ZŁOTORYJA. Są fundusze na scalenie gruntów

5Ponad 10 milionów pozyskało Starostwo Powiatowe w Złotoryi na  scalanie gruntów w Prusicach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020.

Rozdrobnienie działek posiadanych przez rolników hamuje rozwój gospodarczy wsi i rolnictwa. Dlatego przy użyciu środków unijnych wspierane jest scalanie gruntów. Pieniądze na ten cel przewidziano w obecnie realizowanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Scalenie gruntów ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na jedno gospodarstwo oraz powiększenia ich średniej wielkości.

Refundacji podlegają koszty związane między innymi z opracowaniem projektu scalenia, w szczególności dokonanie niezbędnych pomiarów, oszacowanie wartości gruntów, projekt rozmieszczenia nowych działek i sporządzenie całej dokumentacji geodezyjno-prawnej.

ŹRÓDŁO: zlotoryjanie.pl

Dodaj komentarz