ZŁOTORYJA. Powstanie rada pożytku publicznego

Urząd Miejski 1 Złotoryja kopia 2W najbliższych miesiącach ma powstać Złotoryjska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w której zasiądą przedstawiciele organizacji pozarządowych – mówi Piotr Maas, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Z wnioskiem o powołanie rady pożytku publicznego wystąpili przedstawiciele pięciu stowarzyszeń działających w Złotoryi. Radni miejscy wniosek poparli.

– Powołanie rady ma poprawić procedurę konsultowania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb podmiotów z trzeciego sektora. Rada ma opiniować strategie rozwoju miasta oraz projekty uchwał dotyczące sfery zadań publicznych, a także udzielać pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi – mówi Piotr Maas.

Wniosek złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasze Rio”, „Złota Cooltura”, Edukacja Przyszłości, Prima i Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W Złotoryi jest około 60 organizacji, które do rady mogą zgłosić swoich kandydatów.

– Według wstępnych założeń, radę pożytku będzie tworzyć 9 osób: po dwóch reprezentantów rady miejskiej i burmistrza, wskazanych przez te organy, oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zgłoszą swoich kandydatów w formie pisemnej. Jeśli kandydatów będzie więcej niż 5, członkowie rady pożytku zostaną wybrani w drodze głosowania podczas tzw. zebrania delegatów, które zdecyduje o ostatecznym składzie ZRDPP – wyjaśnia rzecznik.

Dodaj komentarz