ZŁOTORYJA. Kompletują radę pożytku

rada pożytku2– Znanych jest już 5 z 9 członków Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – mówi Piotr Maas, rzecznik Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Kolejnych wybiorą burmistrz i radni miejscy.

W skład rady pożytku weszli: Bożena Bączek, reprezentująca UKS Kosynier, Kamila Nankiewicz ze Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości, Ewelina Wilk z OLAWS, Damian Zajdel ze Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjne Asklepios i Barbara Zwierzyńska-Doskocz ze Stowarzyszenia „Nasze Rio”.

– Najprawdopodobniej na najbliższej sesji, dwóch swoich przedstawicieli w ZRDPP wyłoni Rada Miejska w Złotoryi – mówi Piotr Maas. – Dwóch następnych wskaże burmistrz Robert Pawłowski, który – gdy będą już znane nazwiska wszystkich członków rady – powoła ją w drodze zarządzenia – dodaje rzecznik.rada pożytku1

Rada pożytku będzie miała za zadanie między innymi poprawić procedurę konsultowania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb podmiotów z trzeciego sektora.

– Jej zadaniem będzie opiniowanie strategii rozwoju miasta oraz projektów uchwał dotyczących sfery zadań publicznych, a także udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi – mówi Piotr Maas.

Rada pożytku, która będzie się zbierać przynajmniej raz na 3 miesiące.

FOT. UM ZŁOTORYJA

 

Dodaj komentarz