ZŁOTORYJA. Będą reprezentować powiat

PSP_ZLOTORZnani są już zwycięzcy eliminacji powiatowych XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowanych w złotoryjskim gimnazjum. Finalistów obserwowali i dopingowali ich zaproszeni goście, m.in. komendant powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Herbut, a także nauczyciele, opiekunowie uczniów i młodzież szkolna.

– Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – przypominają organizatorzy eliminacji.

Na szczeblu powiatowym turnieju wystąpiło 12 uczniów ze szkół podstawowych, 11 z gimnazjów oraz 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. Były dwa etapy zmagań: pisemny (test składający się z 20 pytań) i ustny, do którego zakwalifikowano po pięcioro uczestników z największą liczbą punktów. Ich wiedzę oceniało jury złożone z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi oraz specjalisty służby leśnej Nadleśnictwa Złotoryja.

W pierwszej grupie wiekowej zwyciężyła Kornelia Zdziechowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie przed Tymoteuszem Bałtrukiewiczem z SP w Pielgrzymce i Łukaszem Śliwowskim z SP nr 3 w Złotoryi. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajął Antoni Krakowiak – Świerzawa, drugie Jakub Sikora – Zagrodno, a trzecie Adrianna Durakiewicz – także Świerzawa. W najstarszej grupie kolejność miejsc była następująca: Bartosz Bajda z Zespołu Szkół Zawodowych, Paulina Borkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Paulina Kaszewska z Zespołu Szkół Zawodowych. Zwycięzcy grup zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia w Strzelinie. 

Uczestnicy etapu powiatowego otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotoryja oraz dyrekcję Gimnazjum w Złotoryi.

W przerwie zmagań, w hollu Hali Tęcza, odbyły się pokazy sprzętu pożarniczego z udziałem strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 

Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotoryi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi oraz Nadleśnictwo Złotoryja.

UR/ŹRÓDŁO: KP PSP ZŁOTORYJA

Dodaj komentarz

*

code