Zielone ABC: Edukacja fundamentem

W podnoszeniu świadomości, jak ważna jest czystość naszego środowiska, ogromną rolę odgrywa edukacja. Na przykład w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie realizowany jest projekt „Świadomy mieszkaniec = czystsze miasto”.

Uczniowie postarają się dotrzeć do jak największej liczby głogowian. Ich zadaniem będzie szerzenie wiedzy o PSZOK-ach, działających na terenie Głogowa jako miejscach, do których można dostarczyć odpady, zarówno niebezpieczne, jak i poddawane recyklingowi.

Projekt ma przede wszystkim podnieść świadomość mieszkańców. Uczniowie zapoznają głogowian z lokalizacją oraz funkcjonowaniem punktów. Starsi uczniowie będą też uświadamiać młodszych z klas I-III. To właśnie dzieci są najlepszymi ambasadorami akcji, gdyż angażują rodziców i dziadków, jednocześnie wpływając na ich świadomość.

– Ideą naszego projektu jest uświadomienie głogowianom, że segregowanie odpadów jest bardzo istotne, a przede wszystkim – poinformowanie o istniejących PSZOK-ach w Głogowie – wyjaśnia Alicja Anaztaziuk, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie.

Projekt będzie realizowany od grudnia 2018 do maja 2019 roku. W tym czasie uczniowie będą uświadamiać głogowian dlaczego segregacja jest taka ważna.

–W tych czasach wielu ludzi bagatelizuje problem śmiecenia. Mimo że są kosze publiczne, ludzie wolą wyrzucić papierek obok. Produkcja śmieci jest teraz bardzo wysoka, mamy nowe pokolenie i chcemy w tym projekcie je uświadamiać o tym, że odpady są niebezpieczne, np. baterie, metale czy rtęć. Jeśli nie będą segregować, to w przyszłości może im zabraknąć przestrzeni życiowej, bo wszystko będzie zawalone odpadami – przekonuje Aleksandra Wrona, uczestniczka projektu.

W ciągu sześciu miesięcy uczniowie chcą przeprowadzić w szkole zajęcia sportowo-edukacyjne dla uczniów klas I-III, warsztaty dla wytypowanych uczniów klas V-VIII ze wszystkich głogowskich podstawówek. Ponadto będą przeprowadzać wywiady na ulicach i ankiety wśród mieszkańców. Podsumowanie projektu ma się odbyć w formie happeningu pod Ratuszem oraz przejściu uczestników tego wydarzenia do najbliższego PSZOK-u na ul. Transportowej.


Artykuł przygotowany w ramach regionalnego cyklu edukacyjnego „Zielone ABC”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz