Za 500 tys. z UE wyposażą wszystkie szkoły

SZKOLAW nowy sprzęt i materiały dydaktyczne zostaną wyposażone wszystkie szkoły podległe polkowickiemu samorządowi gminnemu. Na ten cel gmina otrzymała wsparcie z funduszy unijnych. Cały projekt będzie kosztować ponad 588 300 zł, a dofinansowanie wynosi ok. 500 tys. zł.

– Doposażone zostaną pracownie cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, robotyki, terapeutyczne, studio filmowe – wymienia Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic. – Projekt zakłada też budowę sieci W-Fi w Gimnazjum numer 2. Dzięki planowanym inwestycjom polkowickie dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnego sprzętu, co powinno przełożyć się na podniesienie poziomu edukacji – dodaje.

Wśród planowanych inwestycji są: wyposażenie pracowni komputerowej do zajęć z robotyki w SP 2, zakup elementów wyposażenia studia filmowego w Gimnazjum nr 1 (zestaw komputerowy, lampy studyjne, monitory, statywy, itp.), a także mikroskopów, programów multimedialnych do pracowni biologicznej, przebudowa pracowni matematycznej w Gimnazjum nr 2, gdzie wybudowana też zostanie sieć Wi-Fi, co zapewni uczniom dostęp do usług oferowanych w sieci Intranet, do Internetu podczas zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych oraz do punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot.

Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Ma być zrealizowany do końca roku.

UR/FOT. UG POLKOWICE

Dodaj komentarz

*

code