Z absolutorium, ale bez wotum zaufania

Burmistrz Polkowic z absolutorium, ale bez wotum zaufania. Podczas sesji zaszły rewolucyjne wręcz zmiany. Zmienił się skład całego prezydium rady.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało trzynastu radnych. Jeden z nich był przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Wcześniej samorządowcy przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. – To był ciężki rok, ale staraliśmy się zachować dynamikę inwestycji – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

 Nadal będziemy inwestować w służbę zdrowia, ale nie tylko – zapewnia burmistrz Polkowic.

 Co prawda absolutorium z wykonania budżetu burmistrzowi przyznano, ale wotum zaufania nie otrzymał. Zmieniło się nie tylko prezydium rady, ale także przewodniczący wszystkich komisji. O dołączenie do porządku obrad całego pakietu uchwał wnioskował Wiesław Wabik będą w opozycji do burmistrza. wnioskiem w tej sprawie Pod wnioskiem się dwunastu radnych z klubów – My Polkowiczanie, Porozumienie Dla Mieszkańców Polkowic oraz klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym powstała nowa koalicja w radzie Nowi są również przewodniczący rady został Zdzisław Synowiec z PiS. Wiceprzewodniczącymi zostali Wiesław Wabik z Porozumienia Dla Mieszkańców Polkowic oraz Paweł Kowalski z klubu My Polkowiczanie.

Dodaj komentarz

*

code