Wyborco, sprawdź czy jesteś w spisie

Tylko do najbliższego wtorku jest czas na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie na terenie kraju. Formalności tej muszą dopełnić osoby, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania i podczas zbliżających się eurowyborów nie będą mogły oddać głosu w swojej miejscowości.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Osoby, które chcą wziąć w nich udział, ale tego dnia będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania, bo na przykład uczą się lub pracują w innej miejscowości, muszą wcześniej złożyć odpowiedni wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie.

– Do 21 maja możemy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jeżeli ktoś przebywa poza miejscem stałego zamieszkania może udać się do urzędu miasta czy gminy w miejscowości, w której przebywa i chce głosować i tam złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć również elektronicznie – mówi sekretarz Gminy Miejskiej Głogów Katarzyna Brasse Juźwiak.

Spis wyborców to specjalna lista osób uprawnionych do głosowania w danej komisji wyborczej podczas konkretnych wyborów.

– To spis osób, które będą mogły brać udział w danym głosowaniu podczas konkretnych wyborów, bo te dokumenty tworzone są na okoliczność danych wyborów, czy to do Parlamentu Europejskiego, Samorządowych czy Sejmu, Senatu lub Prezydenta – dodaje Katarzyna Brasse Juźwiak.

Osoby zameldowane na pobyt stały w takim spisie na pewno się znajdą, ale co z mieszkańcami zameldowanymi tymczasowo lub tymi, którzy meldunku w ogóle nie posiadają?

– Możemy to sprawdzić w urzędzie gminy, na terenie której przebywamy. Co do zasady w spisie wyborców są uwzględnione osoby, które znajdują się w rejestrze wyborców, bo spis jest tworzony właśnie na podstawie rejestru. W takim rejestrze widnieją osoby, które mają stałe zameldowanie na terenie danej gminy i osoby, które dopisały się do rejestru. Jeśli w takim spisie wyborców nas nie ma, wówczas możemy się do niego dopisać – mówi Katarzyna Brasse Juźwiak.

A co z osobami przebywającymi za granicą, a chcącymi wrzucić swój głos do urny? Taki zamiar muszą zgłosić odpowiedniemu konsulowi do 23 maja. Zostaną wówczas dopisane do spisu wyborców w danej komisji za granicą. Tymczasem osoby, które już są ujęte w spisie wyborców, ale nie wiedzą gdzie konkretnie będą przebywać podczas wyborów, mogą odebrać w swoim urzędzie gminy specjalne zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym miejscu w kraju czy za granicą.

Dodaj komentarz

*

code