Wójt i urzędnik w areszcie tymczasowym

Decyzją Sądu Rejonowego w Głogowie dwa najbliższe miesiące spędzą w areszcie tymczasowym wójt gminy Niechlów, powiat górowski, i kierownik referatu inwestycyjno-technicznego w tamtejszym urzędzie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Państwa podczas realizacji inwestycji w latach 2017-2018.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Korupcją w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie. Wójt gminy Niechlów Beata P. i kierownik referatu inwestycyjno-technicznego Marcin J. zostali zatrzymani 20 listopada. Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia dwóch przestępstw w latach 2017-2018, w Niechlowie i innych miejscowościach.

– Działając wspólnie i w porozumieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania przez Gminę Niechlów dotacji celowej z budżetu Państwa na pomoc repatriantom w wysokości około 2,5 miliona złotych na wykonanie i adaptację budynków w miejscowościach Siciny oraz Lipowiec, przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili obowiązków, między innymi, poświadczając nieprawdę w dokumentacji dotyczącej realizacji tych inwestycji – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Było to działanie wbrew zapisom Ustawy Prawo zamówień publicznych, by uniknąć zastosowania przepisów o postępowaniu przetargowym, a przez to – na szkodę interesu publicznego, gminy i Skarbu Państwa.

Drugi zarzut to niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez zatwierdzenie do wypłaty 15 tysięcy złotych z rachunku dotyczącego wymienionych powyżej inwestycji, choć roboty nie zostały zakończone lub wykonano je nienależycie.

21 listopada, po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych, prokurator skierował wobec Beaty P. i Marcina J. wnioski do głogowskiego sądu o areszt tymczasowy. Wczoraj sąd zdecydował, że spędzą tam dwa miesiące.

Dodaj komentarz