Wojsko czeka na chętnych do służby

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie rozpoczęła rekrutację do tak zwanej służby przygotowawczej. Szkolenie rozpocznie się we wrześniu, ale aplikacje można składać już teraz. Na chętnych czeka kilkadziesiąt miejsc w kilku ośrodkach na terenie kraju.

Do służby przygotowawczej może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, niekarana, posiadająca co najmniej gimnazjalne wykształcenie, obywatelstwo polskie oraz dobrą kondycję fizyczną.

– Głogowska komenda uzupełnień prowadzi obecnie nabór na trzeci turnus służby przygotowawczej, który rozpocznie się na początku września. Do tej służby może zgłosić się każdy kto spełnia określone warunki. Wówczas taka zainteresowana osoba musi złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego świadectwo ukończenia ostatniej szkoły oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji czyli na przykład dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów czy szkoleń – mówi Grzegorz Dagiel z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.

Podczas służby przygotowawczej kandydaci uczą się między innymi wojskowego regulaminu, musztry i zasad posługiwania się bronią czy innym sprzętem wojskowym. Ukończenie czteromiesięcznego szkolenia otwiera furtkę do zawodowej służby wojskowej.

– To jest pierwszy krok na drodze do zawodowej służby wojskowej. Żeby móc się do niej dostać trzeba zaliczyć szkolenie przygotowawcze, które jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie przygotowanie takiego kandydata na żołnierza. Podczas tych kilku miesięcy te osoby uczą się musztry, regulaminu, współpracy w drużynie, plutonie czy oddziale oraz poznają też podstawy łączności i obsługi broni – dodaje Grzegorz Dagiel.

Wojsko zachęca do wstąpienia w swoje szeregi i przekonuje, że odbycie służby przygotowawczej daje możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, a w przyszłości stabilnej pracy. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej lub w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..