Torpol przywróci pociągi pasażerskie w Zagłębiu Miedziowym

przystanek kolejowy, kolej, pociąg, Lubin Górniczy 2Firma Torpol wyremontuje linię kolejową nr 289 z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa, przebiegającą przez Lubin. PKP PLK właśnie rozstrzygnęło przetarg i spośród czterech oferentów wybrało właśnie te poznańską spółkę.

Inwestycja przeprowadzana jest w formule „projektuj i buduj”. Torpol wycenił jej wykonanie na 233,7 mln zł brutto. To nieco mniej niż zakładało PKP PLK, które przygotowało budżet w wysokości 298,07 mln zł brutto. Pozostałe oferty opiewały na bardzo różne kwoty: konsorcjum  firm Track Tec z Wrocławia i Infrakol z Jawora zaproponowało 230,9 mln zł, Trakcja PRKiI z Warszawy – 244,5 mln zł, a ZUE – 272,4 mln zł.

Podczas oceny ofert brana była pod uwagę nie tylko cena. Ważne były też: termin realizacji inwestycji (30 proc. wagi) oraz doświadczenie personelu wykonawcy (10 proc.). Torpol zadeklarował, że wykona inwestycję w ciągu 24 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

– Obecnie trwają okresy odwoławcze. Zakładamy, że podpisanie umowy nastąpi w trzecim kwartale sierpnia – mówi Bohdan Ząbek z biura prasowego PKP PLK.

W tej chwili między Legnicą a Rudną kursują jedynie pociągi towarowe. Remont ma przywrócić na tej linii przewozy pasażerskie. Po rewitalizacji pociągi pasażerskie będą mogły jechać tu z prędkością do 120 km/h, a towarowe – 100 km/h. Obecnie maksymalna dozwolona prędkość na tej linii wynosi 50 km/h.

Przypomnijmy, w ramach modernizacji linii 289 firma musi między innymi rozebrać i odbudować 27 obiektów inżynieryjnych i wybudować wiadukt drogowy w Koźlicach, zlikwidować siedem przejazdów kolejowych, a na 16 odnowić nawierzchnię i oznakowanie. Dodatkowo odnowione zostaną wszystkie inne obiekty infrastruktury kolejowej: sieci trakcyjne, systemy zasilania, sterowania i łączności, budynki, perony, mała architektura i systemy informacji pasażerskiej. Wszystkie przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – znajdą się na nich ścieżki dotykowe, pasy bezpieczeństwa przy przeszkodach, pochylnie z balustradami i odpowiednie oznakowania. Przewidziana została też budowa nowego przystanku – „Lubin Stadion”.

– Głównym efektem wykonanych robót będzie możliwość uruchomienia dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy głównymi ośrodkami Zagłębia Miedziowego: Legnicą, Lubinem i Głogowem. Umożliwi też płynniejsze prowadzenie ruchu towarowego – wyjaśniał naszej redakcji na początku tego roku Bohdan Ząbek.

Dodaj komentarz