Weź dofinansowanie na usunięcie azbestu. Ostatni dzwonek

Gmina Złotoryja przystąpiła do przygotowania projektu polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu azbestu na terenie gminy. Zainteresowani powinni się spieszyć, bo czas na złożenie stosownej deklaracji mija 30 kwietnia.

Pozbycie się szkodliwego dla zdrowia azbestu pokrywającego dachy budynków jest poważnym problemem wielu właścicieli nieruchomości. Prace takie może wykonać jedynie specjalistyczna firma. Przystępując do projektu gmina chce pomóc właścicielom nieruchomości zmierzyć się z tym problemem. Gmina ma możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 70 procent kosztów tego przedsięwzięcia dla mieszkańców. Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie pokrycie pozostałych 30 proc. kosztów inwestycji. Zaznaczyć należy, że dofinansowanie nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć deklarację przystąpienia do programu usuwania azbestu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.. Deklarację w formie elektronicznej można pobrać  tutaj (Azbest_deklaracja).

Druki deklaracji są również wyłożone w korytarzu przy wejściu głównym Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4 (na półce za urną na pocztę).

Uwaga! Termin wykonania zadania nie może przekroczyć terminu 15 września 2020 r.

Dodaj komentarz