Wciąż jest wsparcie dla niepełnosprawnych studentów

Fot. ilustracyjna

Już tylko przez trzy dni legniccy urzędnicy czekają na wnioski osób niepełnosprawnych, które liczą na finansowe wsparcie w uzyskaniu wyższego wykształcenia. O pieniądze można się ubiegać przez m.in. internet.

10 października upływa termin składania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. Jak przypominają urzędnicy, osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, ucząca się w szkole wyższej, policealnej lub kolegium albo posiadająca otwarty przewód doktorski, poza studiami doktoranckimi, może ubiegać się o dofinansowanie czesnego, jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Więcej informacji na temat warunków, jakie należy spełnić oraz maksymalnych kwot dofinansowania można uzyskać w legnickim magistracie (pl. Słowiański 8, wydział zdrowia i spraw społecznych, pok. 12 i 13), telefonicznie (76 72 12 254) lub w internecie (http://www.portal.legnica.eu – w aplikacji dla osób niepełnosprawnych, gdzie można pobrać elektroniczne wersje wniosków).

Nabór wniosków może również odbywać się w wersji elektronicznej – za pomocą platformy SOW PFRON dostępnej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Dotyczy to osób posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Dodaj komentarz