W Wądrożu Wielkim fundusz sołecki obroniony (FOTO, WIDEO)

Wiele ważnych spraw bieżących spowodowało, że nie można było odkładać marcowej sesji Rady Gminy Wądroże Wielkie. Kłopoty z budżetem spowodowały wiele oszczędności. Wśród propozycji było zniesienie tzw. funduszu sołeckiego. Wśród mieszkańców zawrzało.

Kłopoty z finansowaniem gminy Wądroże to nie nowość. O budżecie i niekoniecznie zgodnej z prawem Wieloletniej Prognozie Finansowania opiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Kolegium zakwestionowało też planowaną na 2020 rok łączną kwotę spłaty zobowiązań ponad dopuszczalny poziom, wyznaczony powołanymi przepisami prawa. Panaceum na sytuację ma być zmiana skarbnika. O nowym etapie w karierze finansisty Dariusza Subocza wspominaliśmy TUTAJ. Jednak najwięcej czasu radni poświęcili dyskusji nad przyszłością funduszu sołeckiego. Z propozycją uchwały nie zgadzało się kilku radnych, którzy prosili o wykreślenie punktu z obrad i rozpatrzenie tematu w innym terminie.

Andrzej Hawran, Przewodniczący Rady Gminy Wądroże Wielkie

Radni jeszcze przed obradami argumentowali, że taką kwestię wypadałoby przedyskutować w obecności sołtysów i zainteresowanych mieszkańców, a obecna sytuacja wyklucza ich udział w obradach. Wobec powyższego, nie zważając na ogłoszoną przez premiera RP pandemię przewodniczący Andrzej Hawran zwołał sesję wydzielając strefę dla ewentualnych zainteresowanych. Wejście do świetlicy było oznakowane ostrzeżeniami, że wchodzi się do budynku na własne ryzyko. Z zaproszenia jednak nikt nie skorzystał, a radni zaskoczyli wynikiem głosowania nad przyszłością funduszu sołeckiego. Najpierw wniosek o wykreślenie punktu upadł, chwilę później w stosunku 3:9 (przy jednym głosie wstrzymującym się) fundusz sołecki pozostał bez zmian.

– Cieszę się, że radni gminy większością głosów zagłosowali za utrzymaniem funduszu sołeckiego. Te pieniądze odgrywają ważną rolę w lokalnych społecznościach. Mają wpływ nie tylko na poprawę wyglądu miejscowości, ale też aktywizują mieszkańców do działania. Większość przedsięwzięć wykonywana z tych pieniędzy realizowana jest właśnie z udziałem mieszkańców – powiedział nam (nieobecny na sesji z przyczyn osobistych) radny Mierczyc, Mirosław Walaszczyk.

– Fundusz sołecki zostaje, będzie realizowany tak jak zaplanowały poszczególne sołectwa, mieszkańcy będą realizować przedsięwzięcia w tym roku budżetowym – podsumowała wynik wójt Elżbieta Jedlecka.

Galeria zdjęć:

fot. Daniel Śmiłowski

Materiał wideo TV Regionalna.pl:

Dodaj komentarz

*

code