Urzędnicy czekają na uwagi legniczan

W legnickim magistracie można już wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo-wschodniej i torach kolejowych Legnica-Jawor. Na uwagi urzędnicy czekają do 27 lutego.

Na tym nie koniec, bo do 6 marca można również wnosić uwagi do planu obszaru u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej, Szczecińskiej i rzeki Czarnej Wody. Urzędnicy czekają na nie w ratuszu (pl. Słowiański 8, pok. 323, w godzinach pracy urzędu). Z kolei na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone są: informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z terminami na składanie wniosków oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu wraz z terminami dyskusji publicznych oraz terminami na składanie wniosków.

Jak przypominają przedstawiciele magistratu, obecnie do wglądu publicznego wyłożone są:

– Do 12 lutego – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo-wschodniej oraz torach kolejowych Legnica-Jawor (uwagi do projektu można wnosić do 27 lutego). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planu odbędzie się 10 lutego w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Słowiański 8, pok. nr 323 o godzinie 11.00.

– Do 20 lutego – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody (uwagi do projektu można wnosić do 6 marca).

Od 19 lutego do publicznego wglądu wyłożony będzie projekt II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Legnicy w rejonie osiedla Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4.

Dodaj komentarz

*

code