Umowa podpisana. STEŚ obwodnicy Głogowa za trzy lata

Dziś w Głogowie wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla obwodnicy Głogowa. Opracowanie ma być gotowe za ponad trzy lata.

Opracowanie projektowe wykona gdańska spółka, która zobowiązała się to zrobić w ciągu 38 miesięcy:

– Spółka powierzyła wykonanie zadania bardzo doświadczonym projektantom, którzy właśnie zakończyli tworzenie studium dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego, więc są to ludzie przygotowani merytorycznie i technicznie do zrealizowania tego zamówienia w takim terminie – zapewniał przedstawiciel gdańskiej spółki Transprojekt.

Dziś w Głogowie podpisana została umowa na opracowanie projektowe STEŚ:

– Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że tyle czasu jest potrzebne na wykonanie dokumentacji, biorąc pod uwagę nasze procedury, które wynikają z obowiązujących przepisów i uwarunkowań – powiedziała Lidia Markowska, Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Koszt zadania to ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych.

– Zadaniem opracowania jest między innymi wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, uściślenie przebiegu tras trzech wariantów oraz ustalenie parametrów technicznych obiektów budowlanych – wymienia Lidia Markowska.

W ramach budowy obwodnicy planowana jest budowa mostu na Odrze, który będzie dostosowany do wymogów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie referencyjnego prześwitu na poziomie 5,25 m.

Budowa obwodnicy będzie kosztowała około 750 milionów złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj” w latach 2022 – 2025.

Dodaj komentarz