Umowa na dokończenie S3 podpisana

Dziś podpisano umowę na dokończenie S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami.  Zakończenie robót jest przewidziane na II kwartał 2021 r. Wartość kontraktu pomiędzy konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe, Masfalt oraz Drogomex, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad to prawie 230 mln zł. 

20 listopada podpisano umowę na dokończenie 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To brakujący fragment pomiędzy Bolkowem, a Szczecinem.

– Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, ma 12 miesięcy na realizację zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z wyłączeniem okresu zimowego od 23 grudnia do 15 marca. Zakończenie robót jest zatem przewidziane w II kwartale 2021 r – informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło GDDKiA

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów – Polkowice 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pasy awaryjne, na odcinku Polkowice – Lubin Północ 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne ) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Przypomnijmy, że droga miała zostać oddana do użytku w czerwcu ubiegłego roku. W kwietniu 2019 po ogromnych opóźnieniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę z konsorcjum firm, których liderem było Salini. Przetarg na dokończenie drogi został rozpisany 19 czerwca. Otwarcie ofert nastąpiło 9 września, a 3 października dowiedzieliśmy się, którą firmę wybrała GDDKiA.

– Oferta złożona przez konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie prac na odcinku S3 pomiędzy węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ. Wartość oferty to około 228,4 mln zł – dodaje Szumiata

O tym, czy tym razem prace odbędą się bez problemów przekonamy się wkrótce.

Dodaj komentarz

*

code