Trzy nowe drogi w gminie Mściwojów

Mieszkańcy gminy Mściwojów w powiecie jaworskim mogą od niedawna jeździć po trzech nowych, utwardzonych drogach. Wyremontowane jezdnie zostały oddane do użytku w Targoszynie, Snowidzy i Godziszowej.

Jako pierwsza przebudowany został blisko 400-metrowy odcinek drogi gminnej w Targoszynie przebiegającej w granicach działek nr 342 i 348. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami oraz kanalizację deszczową.

Do eksploatacji przekazano także kolejny odcinek drogi gminnej o długości 278 metrów w miejscowości Snowidza (na terenie działek nr 434/1 i 434/2). Dzięki temu droga gminna została połączona z droga powiatową. Wykonawcą obu inwestycji było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Kolejna inwestycję drogową ukończono też we wsi Godziszowa. Jej przedmiotem była przebudowa drogi gminnej w granicach działki nr 232/2 o długości niespełna 75 metrów. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 89 tys. zł. I obejmował on także sporządzenie dokumentacji i nadzór inwestorski. Wykonawcą tego zadania była firma DOK-BAU Piotr Andruszyn.

Wszystkie opisane inwestycje zostały zrealizowane zarówno dzięki środkom własnym jak i zewnętrznych pozyskanych przez gminę Mściwojów.

Dodaj komentarz