Trójprzymierze na rzecz niepełnosprawnych (WIDEO)

Prezydent Legnicy oraz starostowie powiatów legnickiego i złotoryjskiego podpisali w piątek porozumienie dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych. Projekt adresowany jest do 335 osób zamieszkałych na terenach zarządzanych przez sygnatariuszy umowy, czyli Tadeusza Krzakowskiego, Janinę Mazur i Ryszarda Raszkiewicza.

Liderem projektu, o wartości ponad 10 mln zł, jest starostwo w Złotoryi, a jego głównymi partnerami miejscowa Fundacja Ekonomii Społecznej Prom, Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie oraz miasto i powiat z Legnicy.

Wspólny wniosek trzech samorządów uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 9 mln zł. Powiat złotoryjski jest liderem, ponieważ już od 20 lat specjalizuje się w aktywizacji osób niepełnosprawnych. To na jego terenie powstały trzy warsztaty terapii zajęciowej oraz jeden z największych w kraju zakład aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu niepełnosprawni odbędą szkolenia z zakresu małej poligrafii i zdobnictwa szkła, obsługi recepcji, służby piętra oraz kucharza małej gastronomii. Po zakończeniu bezpłatnych kurów minimum 230 osób będzie mogło aktywnie poszukiwać pracy i co najmniej 43 na pewno zdobędą zatrudnienie.

Szkolenia odbywać się będą przede wszystkim w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie. Dojazdy i materiały szkoleniowe będą dla uczestników całkowicie bezpłatne. Natomiast pewne jest, że płatne będą trzymiesięczne staże zawodowe. Nabór chętnych przeprowadzać będą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt i kampania promocyjna ruszają od 1 maja br.

Szkolenia, w zależności od specjalizacji, trwać będą 250 lub 150 godzin. Projekt, który ma pozwolić osobom niepełnosprawnym na wyjście z domów i rozpoczęcie karier zawodowych, zakończy się 30 kwietnia 2020 roku.

Dodaj komentarz