Teraz rejestrują dawców, pojutrze wymienią się wiedzą

Ten tydzień należy do Koła Naukowego Młodych Medyków, działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Dziś rozpoczęli dwudniową akcję rejestracji dawców szpiku kostnego, a już w piątek organizują ogólnopolską konferencję poświęconą pielęgniarstwu, ratownictwu medycznemu i dietetyce.

I tak 5 i 6 kwietnia, w godz. 9-16, wraz z Fundacją DKMS i Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego biorą udział w przedsięwzięciu polegającym na rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja odbywa się w holu budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

W PWSZ im. Witelona w Legnicy poszukują dawców szpiku !Organizatorzy akcji przypominają, że dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek, pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Sama rejestracja polega na: przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka, wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi.

Należy pamiętać, by zabrać ze sobą dokument z uwidocznionym peselem. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, potencjalny dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy.

Cały proces rejestracji i badania próbek trwa około 3-4 miesięcy. Gdy się okaże się, że dawca ma takie same cechy tkankowe jak osoba cierpiąca na nowotwór krwi, dochodzi wtedy do pobrania komórek i przeszczepienia ich choremu.

Natomiast już w piątek, 7 kwietnia, w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Koło Naukowe Młodych Medyków.

Konferencja ma spopularyzować wiedzę i być okazją do wymiany poglądów, wyników badań i doświadczeń na temat interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia pomiędzy studentami kierunków medycznych: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz dietetyki.

 PROGRAM KONFERENCJI

 • 9:30 – 10:30 – rejestracja uczestników.
 • 10:00 – 10:10 – otwarcie konferencji – dr n. med. Jarosław Goldman – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

10:10  –  11:30 –  SESJA I – moderatorzy: mgr Danuta Wałęga-Szych, mgr Monika Maćków

 • 10:10 – 10:20 – „Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych” – Sylwia Nowakowska, Daria Nowak, SKN EMEMESS, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • 10:20 – 10:30 – „Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii” – Paulina Gontkiewicz, Łucja Smolarek, SKN Puls, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • 10:30 – 10:40 – „Wiedza pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia” – Grzegorz Nosal, SKN EMEMESS, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • 10:40 – 10:50 – „Czy ciało po śmierci może się ruszać-analiza odruchów rdzeniowych na przykładzie odruchu Łazarza” – Romana Kominiak, Natalia Puziak, Mateusz Miszczyszyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • 10:50 – 11:00 – „Dysplazja kości promieniowej – różnice anatomiczne i ich wpływ na postępowanie ratownicze” – Izabela Woźnica, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 11:00 – 11:10 – „Zastosowanie terapii hiperbarycznej w leczeniu zatruć tlenkiem węgla” – Katarzyna Sas, Katarzyna Kosecka, Karolina Brzezińska, Ewa Zieliński, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 11:10-11:30 – dyskusja
 • 11:30-11:50 – przerwa

11:50 – 13:10 – SESJA II – moderatorzy dr n. med. Małgorzata Bujnowska, Izabela Woźnica

 • 11:50 – 12:00 – „Opieka nad dzieckiem z Zespołem Downa i wrodzoną wadą serca (VSD) – opis przypadku” – Agnieszka Maj, Natalia Świątoniowska, Anna Rozensztrauch, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 12:00 – 12:10 – „Uwarunkowania zachowań samobójczych w aspekcie interdyscyplinarnym” – Dominika Siennicka, Lizaveta Saroka, SKN “eRka”, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • 12:10 – 12:20 – „Metoda Arkady jako bezinwazyjna terapia wrastających paznokci” – Patrycja Dolecka, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 12:20 – 12:30 – „Ocena znajomości naturalnych metod wspomagania odporności wśród studentów dietetyki Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” – Aleksandra Kurczyńska, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 12:30 – 12:40 – „Spożycie suplementów diety przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy” – Marta Policht, Katarzyna Pawlak, Klaudia Szpilczak, Sylwia Wilk, Monika Maćków, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła  Witelona w Legnicy
 • 12:40 – 12:50 – „Nawyki żywieniowe studentów z kierunków medycznych” – Agata Kowalska, Anna Michalska, Paulina Solarska, Martyna Stramska, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 12:50 – 13:10 – dyskusja
 • 13:10 – 13:30 – przerwa

13:30  – 14:50 – SESJA III – moderatorzy   dr n. med. Joanna Żółtańska, mgr Aleksandra Wysowska

 • 13:30 – 13:40 – „Cukrzyca typu II a jakość życia pacjentów” – Karolina Mrozik, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 13:40 – 13:50 – „Prowadzenie samokontroli przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” – Klaudia Gawryszewska, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 13:50 – 14:00 – „Postrzeganie układu krążenia na przestrzeni wieków” – Julia Sacewicz, Anita Zasada, Studenckie Koło Naukowe „eRka”, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • 14:00 – 14:10 – „Opóźnienia angioplastyki wieńcowej wynikające z winy pacjenta” – Joanna Kostuń, Małgorzata Bujnowska, Joanna Żółtańska, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 14:10 – 14:20 – „Profilaktyka pierwotna i wtórna w OZW” – Maciej Morawski, Małgorzata Bujnowska, Joanna Żółtańska, SKN Młodych Medyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • 14:20 – 14:30 – „Opinie społeczne na temat eutanazji w świetle przeprowadzonych badań” – Łukasz Dziendzielski, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • 14:30 – 14:50 – dyskusja
 • 14:50 – 15:10 – przerwa
 • 15:10 – 15:30 – ogłoszenie wyników, podsumowanie i zakończenie konferencji.

.

Dodaj komentarz