Terapia filozoficzna w Głogowie

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie powstaje Pracownia Terapii Filozoficznej. Spotkania-warsztaty związane będą z lekturą tekstów antycznych filozofów oraz rozmowami nawiązującymi do pytania postawionego w kulturze hellenistycznej: „Jak żyć?”.

− Celem spotkań Pracowni jest refleksja, katharsis, próba stania się lepszym; zmiana, tego co człowiek nie akceptuje w sobie, z czym się zmaga, czyli sokratejskie „oczyszczenie duszy”. Nie jest to oczywiście terapia w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma tu ani terapeuty, ani pacjentów. Jest grupa życzliwych sobie osób, wspólnie poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, wzajemnie uczących się, a zarazem nie narzucających sobie własnego autorytarnego stanowiska – opowiada dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie, pomysłodawca i założyciel Pracowni.

Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w terapii filozoficznej?

− Głębsze rozumienie świata, zachodzących w nim szybkich przemian społecznych i naszego w nim miejsca, odnalezienie własnej, często zagubionej tożsamości i szczęścia, znalezienie dystansu i „spokoju ducha” oraz umiejętności mądrego cieszenia się chwilą  − wymienia prof. Mikołaj Krasnodębski.

Pierwsze spotkanie ma odbyć się w październiku. Uczestniczyć w niej będą mogli nie tylko studenci, ale także wszyscy zainteresowani tematem.

Źródło: Urząd Miejski w Głogowie  

Dodaj komentarz