Targowiska w Ścinawie i Wądrożu Wielkim

Czternaście gmin z Dolnego Śląska, w tym dwie z naszego subregionu, otrzyma pieniądze na budowę lub modernizację targowisk, na których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach. Promesy z unijną dotacją wręczyli marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Nowe targowiska zostaną wybudowane m.in. w gminie Wądroże Wielkie. Natomiast gruntownie przebudowane zostanie targowisko także w Ścinawie. Pomoc, w wysokości nieprzekraczającej 1 mln zł na gminę, przyznawana jest na obiekty budowlane przeznaczone na promocję lokalnych produktów, zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących ich realizacji.

− Inwestycje w targowiska pobudzą lokalną aktywność gospodarczą. Mieszkańcy zyskają szansę prowadzenia małych działalności i sprzedawania własnych produktów prosto do klienta − mówi marszałek Cezary Przybylski. Na dofinansowaniu bezpośrednio będzie mogło skorzystać ponad 120 tysięcy mieszkańców miejscowości z wybudowanymi lub zmodernizowanymi obiektami. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wynosi prawie 11 mln zł.

− Wszystkie, objęte dofinansowaniem targowiska, będą obiektami całorocznymi przyłączonymi do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Będą wyposażone w zaplecze higieniczno-sanitarno oraz miejsca parkingowe. Dzięki nowej infrastrukturze kupcy będą mieli bardzo dobre warunki do sprzedaży produktów wytworzonych w swoich gospodarstwach – zaznacza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

ŹRÓDŁO: BIURO PRASOWE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

Dodaj komentarz