Chłopaki z podwórka

Zbliża się pierwsza edycja wydarzenia sportowego „Chłopaki z podwórka”, organizowana przez Fundację Projektów Sportowych Go sport, BASE Football Performance oraz Sport Projekt. To sportowe przedsięwzięcie odbędzie się na terenie Województwa Dolnośląskiego w 26 Powiatach.

Projekt „Chłopaki z Podwórka” ma na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i udziału w zajęciach piłkarskich. Wydarzenie przyczyni się do rozwoju ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym, m.in. nadwadze, cukrzycy, chorobom serca, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej, Pomoże zniwelować różnice dotyczące poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach, promowania prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

W ramach wydarzenia organizatorzy zaplanowali  26 turniejów piłkarskich w kategorii wiekowej rocznik 2012 i młodsi, tj. ok. 4000 tysięcy zawodników. Turnieje organizowane będą we współpracy z Urzędami Miejskimi, Miejskimi Ośrodkami Sportu bądź klubami piłkarskimi Dolnego Śląska, co przyczyni się również do ich wsparcia finansowego.

Projekt realizowany będzie od 15 kwietnia do 24 czerwca 2023r. w trybie sobota bądź niedziela. Daty poszczególnych turniejów zależą od możliwości organizacyjnych gospodarzy obiektów i będą planowane indywidualnie z każdym podmiotem.

Informacja o projekcie zostanie zamieszczona na stronie www.chlopakizpodworka.pl

 

 

Dodaj komentarz