Szamba i oczyszczalnie do rejestracji. Zostały ostatnie dni

Wszyscy złotoryjanie, którzy mają na swoich posesjach szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, do końca kwietnia muszą je zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. I przygotować do kontroli umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, czyli tzw. szamb, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków nakłada na polskie samorządy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taki wykaz powstaje również w złotoryjskim ratuszu. Dlatego właściciele tych nieruchomości na terenie Złotoryi, które wyposażone są w szambo lub przydomową oczyszczalnię, mają obowiązek zgłosić ten fakt.

Druk zgłoszenia dostępny jest tutaj. Należy go wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotoryi po odbiorze nieruchomości, a w przypadku nieruchomości już użytkowanych – do 30 kwietnia tego roku.

– Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do zaktualizowania ewidencji – apeluje Grzegorz Nowodyła, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w UM.

Przypomnijmy: zgodnie z prawem, zbiornik bezodpływowy musi być szczelny i regularnie opróżniany, a właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania dowodu na uiszczanie opłaty za wywóz nieczystości.

– Będziemy kontrolowali umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane urząd miejski – zapowiada naczelnik. Wykaz tych przedsiębiorstw znajduje się pod tekstem.

Złotoryjanie, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinni to zrobić jak najszybciej. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie mógł udowodnić, że pozbywał się nieczystości regularnie i zgodnie z prawem, może zostać ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Dodaj komentarz