Świetlica i kręgielnia w oborze

Prawie pięć milionów dotacji dostała gmina Jerzmanowa na przebudowę starej stodoły i obory, w której powstanie świetlica oraz kręgielnia. Dofinansowanie pokryje 85% wszystkich kosztów.

Świetlica razem z kręgielnią powstanie w starej oborze i stodole na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Świetlica będzie połączeniem nowoczesności ale  zachowane zostaną istniejące elementy architektury budynku. Projekt musiał być zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków.

Droga do przyznania pieniędzy nie była łatwa. Wniosek o dofinansowanie tego zadania gmina złożyła już półtora roku temu. Jednak na początku tego roku urząd marszałkowski odmownie rozpatrzył wniosek. Potem było odwołanie i jeszcze skarga do Sądu Apelacyjnego. W końcu się udało. Gmina dostała prawie 5 mln dofinansowania, co stanowi 85% wszystkich kosztów.

Dodaj komentarz