Świątynia w Grobli odzyskuje dawny blask

XIV-wieczny kościół w podjaworskiej Grobli doczekał się dużej renowacji. Pomogła w tym m.in. dotacja z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Ostatni remont świątyni pw. św. Anny kosztował 115 tys. zł. Za tę sumę odnowiono elewację i drzwi, wstawiono nowe witraże, odrestaurowano zabytkowe maszkarony i kamienne elementy przy portalu wejściowym. Przeprowadzenie tych prac było możliwe dzięki finansowemu wsparciu miedziowej fundacji, która na wniosek ks. Marka Kruka i sołtysa Grobli Piotra Fartuszyńskiego przyznała dotację w wysokości 100 tys. zł.

Kościół wymaga jeszcze dalszych prac remontowych. Do połowy maja zaplanowano odwodnienie budynku, ułożenie kostki granitowej i drobne prace wykończeniowe. Na to potrzeba ponad 26 tys zł i tę sumę wspólnie wyłożą mieszkańcy wsi (ponad 16 tys zł) i gmina Paszowice.

źródło: UG Paszowice

Dodaj komentarz