Światłowody w gminie Chojnów

Na terenie gminy Chojnów realizowany jest projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Potrzeba posiadania szybkiego dostępu do Internetu jest dzisiaj jedną z najbardziej pożądanych rzeczy. Zwłaszcza w czasie pandemii, zamknięcia, zdalnej pracy i edukacji. W Polsce infrastruktura światłowodowa jest słabej rozwinięta niż w innych krajach Unii Europejskiej. Szczególnie na terenach wiejskich „brakuje” szybkiego łącza. Program Operacyjny Cyfrowa Polska ma na celu eliminację różnic terytorialnych w dostępie do usług szerokopasmowego Internetu.

Inwestorem i beneficjentem programu Polska Cyfrowa, który na terenie naszej gminy realizuje inwestycję budowy światłowodu, jest firma Fibee. Jak wyjaśnia inwestor przewody światłowodowe zostaną poprowadzone napowietrznie na istniejącej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią. W przypadku poprowadzenia łącza pod ziemią kabel doprowadzony zostanie do granicy działki i odpowiednio zabezpieczony. W zabudowie wielorodzinnej sieć doprowadzona będzie do części wspólnej budynku i rozprowadzona w pionach z możliwością przyłączenia indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. W przypadku montażu przewodów światłowodowych na infrastrukturze słupowej, kabel doprowadzony zostanie do najbliższego słupa przy budynku.

W momencie zdecydowania się właściciela posesji na korzystanie z usług światłowodowych, zbudowane zostanie przyłącze, które zakończy się w lokalu klienta. Łącznie zostanie położonych blisko 80 km światłowodu w większości miejscowości gminy Chojnów.

Prace budowlane trwają już w Czernikowicach. W Białej, Kolonii Kołłątaja i Jerzmanowicach zostały zakończone prace projektowe i w tych miejscowościach będzie w następnym etapie prowadzona budowa światłowodu. Dodatkowo na ukończeniu projektowym jest: Biskupin, Niedźwiedzice, Stary Łom, Witków, Gołaczów oraz Goliszów. Położenie światłowodu na prywatnych posesjach wymagało uzyskania przez inwestora zgód właścicieli. Zdecydowana większość mieszkańców była zainteresowana budową sieci światłowodowej – mówi koordynator projektu Sławomir Zieliński. – Oczywiście zdarzały się potrzeby przeprojektowania sieci z powodu braku zgody lub braku możliwości znalezienia właściciela nieruchomości, przez którą chcieliśmy przejść. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się we współpracę z nami, a szczególnie sołtysom wsi Czernikowice, Niedźwiedzice, Goliszów, Biskupin, Stary Łom, Witków, Konradówka oraz mieszkańcom Jerzmanowic i Gołaczowa.

Jak wiemy, światłowód to obecnie najnowocześniejsza technologia dostarczania Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości (co najmniej 100 Mb/s), telewizji online oraz innych usług internetowych. Otwarta sieć światłowodowa oznacza, że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego indywidualnie dostawcy. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Dodaj komentarz