Strażacy podsumowali rok. Nowy lider wśród OSP!

754 interwencji, 97 osób poszkodowanych i 11 ofiar śmiertelnych – tak w wielkim skrócie można podsumować miniony rok, gdy idzie o działalność straży pożarnej na terenie powiatu złotoryjskiego. Co ciekawe, po latach dominacji OSP Świerzawa straciła prymat w kategorii najbardziej aktywnych jednostek OSP na rzecz Prusic.

Najczęstszym powodem wyjazdów strażackich były tzw. miejscowe zagrożenia, których w minionych dwunastu miesiącach zanotowano 475, co stanowi prawie 63 proc. wszystkich zdarzeń. Zwykle powstawały one wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej oraz w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak silne wiatry, opady i przybory wód.

Blisko 40 procent interwencji, do których dochodziło na terenie powiatu to pożary (287), a mniej więcej co trzydzieste zgłoszenie okazywało się fałszywym alarmem (25).

Główną przyczyną pożarów na terenie powiatu złotoryjskiego nadal pozostają podpalenia oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych w okresie zimowym powodująca pożary sadzy w przewodach kominowych budynków. Sytuację pożarową w głównej mierze spowodowały małe ilości opadów śniegu i deszczu, a w konsekwencji tego duża ilość pożarów pozostałości roślinnych – 115 pożarów. Na szczególną uwagę zasługują natomiast pożary sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych ponieważ często stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Strażacy z terenu powiatu złotoryjskiego rok 2018 zakończyli 35 interwencjami gaszenia pożarów kominowych.

Fot. OSP Prusice via Facebook

Oprócz złotoryjskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, która od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku odnotowała 666 interwencji, w akcjach ratowniczych najczęściej  brali udział ochotnicy z OSP Prusice (aż 115 interwencji), wyprzedzając w tej klasyfikacji swoich kolegów ze Świerzawy (106 interwencji), która przez wiele lat dominowała wśród jednostek OSP z powiatu złotoryjskiego.

Pozostałe miejsca w zestawieniu najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie złotoryjskim zajęli: Zagrodno (113 interwencji), Sokołowiec (78), Pielgrzymka (71), Wysocko (64), Wojcieszów (63), Twardocice (34), Olszanica (20) i Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi (12).

Szacowane straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń w minionym roku na terenie powiatu złotoryjskiego wyniosły blisko 7,7 mln zł., a wartość mienia uratowanego przez jednostki straży oszacowano na kwotę ponad 115 mln zł.

W 2019 r. odnotowano 97 osób poszkodowanych oraz 11 ofiar śmiertelnych. Największa ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w roku ubiegłym odnotowano w czerwcu (99) oraz w marcu (89).

  1. Jak Świerzawa wiodła prym przez kilkanaście to Nikt nie pisał że jest liderem. W 2001 roku Świerzawa miała o 100 wyjazdów więcej niż PSP. Gdzie sens a gdzie logika.

Dodaj komentarz