Sieć szpitali weszła w życie

MCZWeszła w życie ustawa o sieci szpitali, która ma skrócić kolejki na SOR-ach oraz zapewnić pacjentom lepszy dostęp do poradni przyszpitalnych i w izbach przyjęć, a także zapewnić kompleksową opiekę, np. rehabilitację po wyjściu ze szpitala. Zarówno lubiński RCZ, jak i MCZ liczą na to, że znajdą się „w sieci”.

– Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie spełnia kryteria stawiane szpitalom, które mają tworzyć sieć szpitali, dlatego ze spokojem czekamy na ogłoszenie oficjalnej listy, które ma nastąpić 27 czerwca – mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik prasowy EMC. – Jesteśmy pewni, że zmiany ustawodawcze będą miały wpływ na nasz lubiński szpital i spowodują konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez nowe regulacje, niestety w tej chwili trudno jeszcze mówić o konkretach, bo cały czas czekamy na dalsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Dopiero kiedy poznamy szczegóły nowych rozwiązań, będziemy mogli ocenić ich znaczenie dla funkcjonowania szpitala – wyjaśnia.

Z podobnym optymizmem na konkretne decyzje czeka Miedziowe Centrum Zdrowia, bo i ono ma szanse znaleźć się w sieci.

– Zgodnie z tzw. ustawą o sieci szpitali, szpitale będą kwalifikowane do niej po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń, niezależnie od struktury. To oznacza, że mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne. Jeśli chodzi o „MCZ” to jego zarząd jest aktualnie na etapie prowadzenia rozmów z dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ – informuje Jolanta Piątek, rzecznik prasowy KGHM, do którego należy MCZ. – Z informacji jakie obecnie posiada MCZ wynika, że podstawą budżetowania szpitali będzie wykonanie procedur w 2015r., a to daje MCZ podstawy do pozytywnego nastawienia do czekających zmian. Nowe uwarunkowania prawne wymuszą zmiany organizacyjne. Na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach – dodaje.

Na funkcjonowanie systemu sieci przeznaczonych będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9 proc. będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Placówki znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą ogłoszone do 27 czerwca br., a obowiązywać będą od 1 października.

KW/PAP

Dodaj komentarz