Sesja bez niespodzianek (FOTO)

Wynik głosowania nad wotum zaufania i udzieleniem burmistrzowi Jawora absolutorium był z góry znany ze względu na podział sił politycznych w radzie miejskiej. Emilianowi Berze wręczano kwiaty, podziękowania i gratulacje, a kolejce nie było końca. Jednak podczas dyskusji i analizy Raportu o Stanie Gminy za 2018 rok nie było już tak miło.

– To wyjątkowa chwila dla mnie i dla naszego miasta. Rada miasta udzieliła mi po raz pierwszy w historii wotum zaufania, a także absolutorium. Ogromnie się cieszę. To był dobry rok dla naszego samorządu. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane wcześniej inicjatywy. To wspólny sukces pracowników jednostek i moich współpracowników. Taki wynik motywuje do dalszej pracy dla dobra mieszkańców – oświadczył burmistrz Emilian Bera.

– Sam „Raport o stanie Gminy Jawor” jako dokument określamy jako dobrze opracowany, choć brakowało w nim jeszcze wyraźnie informacji o stanie spółek gminnych, które jak liczymy, staną się tematem osobnej sesji. Budżet Gminy Jawor za 2018 rok zawierał kilka kluczowych dla mieszkańców inwestycji i zadań – twierdzą radni z klubu Bezpartyjni Samorządowcy.

Dość dobrze realizowany jest program remontów chodników i budowy miejsc postojowych, ale Bezpartyjni zwracają uwagę, że powinna iść równolegle wymiana bardzo awaryjnych wodno-kanalizacyjnych sieci podziemnych.

– Pragnę zwrócić szczególną uwagę na dwa punkty w budżecie: działania promocyjne, które pochłonęły blisko 487 tysięcy złotych, czyli o prawie 50 tysięcy złotych więcej od planu oraz o blisko 140 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Zdaniem wielu mieszkańców po części pieniądze te mogłyby być lepiej wykorzystane i stanowić np. wkład własny do większej dotacji chociażby na projekt i budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 lub 2. Gospodarka wodno-ściekowa: od 1 kwietnia 2018 r. zadania te realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Niestety, nie wykonano zakupu usług remontowych, usług pozostałych i wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę kilkuset tysięcy zł. Miały być realizowane zadania w zakresie modernizacji bardzo awaryjnych sieci podziemnych, a tak niestety w wielu przypadkach się nie stało – mówi radny Krzysztof Kowalczyk, lider jaworskich Bezpartyjnych.

– Na uwagę z kolei zasługuje wdrożona komunikacja miejska, z której licznie korzystają mieszkańcy, zadanie w pełni finansowane niestety tylko ze środków gminy. Podobna sytuacja przedstawia nam się w przypadku potrzebnej, ale z uwagi na wartość zadania trudnej do zaakceptowania przez wielu mieszkańców inwestycji związanej z budową otwartego basenu miejskiego. Temat pozyskiwania środków zewnętrznych, a dodajmy, jest to jeszcze możliwe, burmistrz uważa za „zgraną kartę” przerzucając cały ciężar zadania na barki gminy – dodaje Kowalczyk.

Wobec wielu niejasności oraz braku zdecydowanych działań na kilku kluczowych polach, ocena pracy burmistrza nie jest jednoznaczna, co miało swój obraz w głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium.

Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Emiliana Bery: za – 13 głosów, przeciw – 2, wstrzymało się – 4. Głosowanie nad absolutorium: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 8. Dwóch radnych nie było obecnych na sesji.

fot. UM Jawor

Dodaj komentarz

*

code