Sądowe rozprawy odwołane do końca kwietnia

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy wydał zarządzenie, w myśl którego wszystkie zaplanowane rozprawy i posiedzenia wyznaczone na wokandy do 30 kwietnia zostają odwołane. Wyjątek stanowią sprawy dotyczące m.in. tymczasowych aresztowań i europejskich nakazów aresztowania.

O tym, że sądowe rozprawy zostają wstrzymane wiadomo już od jakiegoś czasu. Najnowsze rozporządzenie prezesa legnickiego sądu precyzuje jednak nowy termin – do 30 kwietnia br. Decyzja ma oczywiście związek z roprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2. W treści pisma można przeczytać również o sprawach, które stanowią wyjątek od ostatniej decyzji:

Odwołuje się wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone na wokandy w Sądzie Okręgowym w Legnicy w terminie do 30 kwietnia 2020 r., za wyjątkiem spraw pilnych w szczególności:

spraw związanych z rozpoznaniem wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania i ENA,
spraw związanych z zabezpieczeniem kontaktów lub alimentów,
innych spraw pilnych wskazanych przez Przewodniczącego Wydziału – po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Okręgowego na ich rozpoznanie na wokandzie.

Dodatkowo, przewodniczący wydziałów sądu zostali zobowiązani do wyznaczenia dyżurów sędziów, które mają służyć rozpoznaniu wymienionych rodzajów spraw.

  1. nie rozumiem, a szpitale, apteki, piekarnie mają być czynne? Przecież w sądzie jest luz przestrzenny jak nigdzie

Dodaj komentarz