Opublikowany: czw, Sie 8th, 2019

Są pieniądze na wsparcie dla niepełnosprawnych

Do 30 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Legnica realizuje zadanie w ramach programu “Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak informują nadkaczawscy urzędnicy, wnioski można składać w magistracie, w wydziale zdrowia i spraw społecznych, w pokoju nr 15 na parterze budynku. Pomoc jest skierowana do osób niepełnosprawnych, które posiadają:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Zatrudnione, uczące się lub mające potwierdzoną opinię eksperta PFRON, dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
3. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej albo zatrudnienie.
4. Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

– Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy, tylko w tym przypadku, jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie – zaznacza Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy. – W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Wnioskodawcy będą musieli zapłacić 10 proc. ceny brutto zakupu. Pieniądze nie mogą pochodzić ze środków PFRON, ale np. z NFZ i dotyczyć zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o elektrycznym napędzie. Maksymalna kwota dofinansowania z PFRON to 10 tys. zł.

Z pomocy nie będą mogły skorzystać osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu, a także te, które po otrzymaniu dofinansowania naruszyły warunki umowy, np. przez nieterminowe wykonywanie zobowiązań.

Więcej informacji dotyczących programu, wszystkich zadań oraz adresatów można znaleźć TUTAJ. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy przy placu Słowiańskim 8 (wydział zdrowia i spraw społecznych, pok. 13, 15 lub 12), bądź telefonicznie pod numerem 76 7212254 oraz 76 7212255.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..