Rusza nabór do złotoryjskich przedszkoli i szkół

przedszkole nr 1 (2)
Przedszkole Miejskie nr 1

W najbliższy piątek rozpocznie się rekrutacja na przyszły rok szkolny do złotoryjskich przedszkoli i szkół podstawowych. Nabór potrwa do 9 maja, ale rodzice nie muszą się spieszyć, bo kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2011-2014), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 5 i 6-latkowie (roczniki 2011 i 2012).

Pierwsze miejsca zarezerwowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych lub mających niepełnosprawnego członka w rodzinie, dzieci wychowywane samotnie oraz objęte opieką zastępczą. Warunkiem koniecznym  jest zameldowanie dziecka w Złotoryi.

W drugim etapie pierwszeństwo mają mali kandydaci, których rodzice lub opiekunowie prawni pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, lub którzy uczą się w trybie dziennym. Preferencjami objęte są też dzieci samotnych rodziców.

przedszole nr 2 (4)
Przedszkole Miejskie nr 2

Trochę inaczej wygląda nabór do pierwszych klas podstawówek. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wówczas wystarczy tylko zgłoszenie rodziców.

Sprawa się nieco komplikuje, gdy o przyjęcie stara się dziecko mieszkające poza obwodem szkoły. Tu dobrze byłoby spełnić któreś z regulaminowych kryteriów. W pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę, czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki, następnie czy kandydat uczęszczał do przedszkola publicznego znajdującego się w obwodzie szkoły, a także czy rodzic lub rodzice dziecka pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie szkoły. Znaczenie ma również to, czy w obwodzie szkoły mieszkają krewni lub powinowaci pomagający w zapewnieniu dziecku opieki.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.zlotoryja.pl.

Dodaj komentarz

*

code