Rusza budowa przedszkola i żłobka w Jaczowie

wizualizacja przedszkola ze żłobkiem w Jaczowie

W Jaczowie powstanie nowe przedszkole i żłobek. Podpisana już została umowa z wykonawcą. Miejsce w placówce znajdzie 125 dzieci. Gminie udało się pozyskać blisko 1 mln 700 tysięcy złotych dofinansowania na funkcjonowanie nowej instytucji.

Przedszkole ze żłobkiem powstanie na 0,5 hektarowej działce pomiędzy ulicą Główną i ulicą Smardzowską w Jaczowie.

Gmina Jerzmanowa już od ubiegłego roku starała się o pieniądze z zewnątrz na wyposażenie i funkcjonowanie nowego przedszkola. Złożono dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszym z nich chodziło o zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, doposażenie sal dydaktycznych, sfinansowania zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w ramach pedagogiki specjalnej. Gminie przyznano dotację w wysokości ponad 360 tysięcy, natomiast wartość całego projektu to blisko 430 tysięcy złotych.

Drugi z wniosków, został złożony w ramach działania pod nazwą „Godzenie życia zawodowego i prywatnego”. Jego założeniem jest między innymi zwiększenie zatrudnienia osób, które będą się opiekować dziećmi do trzeciego roku życia, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki dla 25 dzieci w żłobku w Jaczowie. Projekt opiewający na ponad 1,5 miliona złotych również otrzymał akceptację i będzie dofinansowany w 85%.

– Cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze na tak duży i ważny projekt. Pozyskanie tak dużej dotacji jest dla nas ogromnym sukcesem – powiedział wójt gminy, Lesław Golba.

Łącznie z dwóch projektów, gmina pozyskała blisko 1 mln 700 tysięcy złotych.

źródło: UG Jerzmanowa.

Dodaj komentarz