Rozpoczyna się drugi etap remontu budynku przy KEN

Rozpoczął się kolejny etap remontu budynku po byłej szkole przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Budynek przejdzie kompleksową przebudowę, tak by w przyszłym roku mogli się tam kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w Lubinie podpisało umowę z firmą Urbex, która kompleksowo przebuduje i wyremontuje budynek, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Ta przebudowa polega głównie na tym, że zostaną wydzielone pomieszczenia, które w przyszłości będą stanowiły sale edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami –  tłumaczy Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury, transportu i rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Koszt to 7,5 mln zł. Prawie dwa miliony złotych pochodzą z dofinansowania z Unii Europejskiej. Reszta to środki powiatu lubińskiego oraz pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na wykonanie tej inwestycji firma ma pół roku. To drugi etap remontu budynku. Wcześniej dokonano przebudowy sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych. Został również zmieniony sposób zasilania budynku prądem. Rozebrany został również stary budynek sali sportowej i basenu.

Docelowo planowana jest jeszcze przebudowa części warsztatowej, czyli tej części, w której znajduje się teraz siedziba byłego MDK-u. A w planach jest ponadto wybudowanie nowego obiektu stanowiący rozbudowę tej istniejącej części edukacyjnej o część socjalno-pobytową – dodaje dyrektor Rosik.

Miejsce, które powstanie ma być szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. Przeniesieni tam zostaną podopieczni z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Szklarach Górnych oraz z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Składowej w Lubinie. Ośrodek ma zapewnić wychowankom wszystkie potrzeby tak, by mogli w nim się uczyć, zdobywać praktykę zawodową, ale również rehabilitować się i mieszkać.

Dodaj komentarz