Remont drogi w Nielubi potrwa dłużej

Fot. Gmina Żukowice

Dłużej niż pierwotnie szacowano potrwa remont drogi biegnącej przez miejscowość Nielubia (gmina Żukowice). Władze gminy przedłużyły termin zadania do końca października, by zdążyć z większą liczbą przewidzianych prac.

Prace w Nielubi obejmują ponad 800 metrów drogi o szerokości 5 m. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: wodno-kanalizacyjny oraz drogowy.

– Pierwszy etap jednej z głównych dróg biegnących przez miejscowość zakładał modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymianę rur, hydrantów, zasuw, nawiertek, i zestawów wodomierzowych i właśnie dobiegł końca – informują urzędnicy z gminy Żukowice.

Obecnie na miejscu montowane są betonowe krawężniki wraz ze ściekami, trwa również regulacja wysokości wpustów ulicznych.

– Choć prace trwają w najlepsze, występują utrudnienia w ruchu, gmina zdecydowała dodatkowo o poszerzeniu zakresu prac drogowych w związku z przejęciem odcinka drogi będącej we władaniu Skarbu Państwa, od budynku po Chacie Polskiej do drogi krajowej nr 12, aby w ten sposób kompleksowo zamknąć prace na tej drodze. W związku z tym faktem przedłużono termin wykonania zadania do końca października – wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice.

Wartość inwestycji to blisko 1,1 mln zł, z czego niemal połowę gmina pozyska ze środków zewnętrznych jako dotację celową.

Dodaj komentarz