Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w większości przez internet

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Większość spraw będzie można załatwić przez internet.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych został dostosowany do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasisty oraz tego, kiedy wydane zostaną przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczenia o jego wyniku.

Jak już wiadomo od jakiegoś czasu, egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 16 a 18 czerwca, a wyniki uczniowie poznają pod koniec lipca.

Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci szkół podstawowych będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Od 26 czerwca do 10 lipca będzie czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. – Nie trzeba osobiście udawać się do szkoły, można świadectwo dostarczyć elektronicznie – podkreśla minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Między 31 lipca a 4 sierpnia uczniowie muszą uzupełnić wniosek zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wtedy też mogą zmienić decyzję w sprawie szkoły, do której chcą kandydować.

12 sierpnia ogłoszone zostaną listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. – Tradycyjnie zostaną one wywieszone na drzwiach szkoły, ale ze względu na stan epidemii mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły, by wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z tą listą i wiedzieli, co robić dalej – dodaje minister edukacji.

Później uczniowie będą mieli kilka dni – od 13 do 18 sierpnia – by potwierdzić, że chcą uczyć się w wybranej szkole i dostarczyć do placówki oryginały świadectw i wyniki egzaminu.

– To jest jedyny moment, kiedy uczniowie lub ich rodzice powinni pojawić się w szkole i to też przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – mówi Piontkowski.

19 sierpnia ogłoszone zostaną listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych.

Następne kilka dni będą poświęcone na odwołania. Później – w miarę wolnych miejsc – będą przyjmowane wnioski osób, które nie dostały się żadnej szkoły.

Szczegóły na temat przebiegu rekrutacji można znaleźć na stronie gov.pl.

Dodaj komentarz

*

code