REGION/KRAJ. Dziś drugi, ostatni dzień Świąt Wielkanocnych

zabytek 1Poniedziałek Wielkanocny jest częścią świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Z liturgicznego punktu widzenia cały okres od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego trwający 50 dni jest jedną uroczystością. Dziś również tradycyjny Lany Poniedziałek.

Dziś w kościołach czytany jest fragment Ewangelii św. Mateusza. Mówi o tym, jak Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom.Pismo Święte pokazuje spotkanie Chrystusa i różne reakcje ludzi, od strachu przez negację aż po entuzjazm i przyjęcie wiary.

Poniedziałek Wielkanocny to również Lany Poniedziałek, dzień symbolizujący oczyszczenie, radość zarówno po przebudzeniu się wiosny, pierwszych oznak kwitnącej przyrody, ale również zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy.

SZAT

Dodaj komentarz