REGION. „Wesele” i „Potop” na maturze z polskiego

IMG_4265859 uczniów w Lubinie rozpoczęło dziś egzamin dojrzałości. Abiturienci są już po pierwszym teście z języka polskiego w stopniu podstawowym. Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie określają poziom zadań jako średni. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Tegoroczni maturzyści są ostatnim rocznikiem, który zdawać będzie egzaminy według tych zasad, od przyszłego roku wchodzą zmiany.

W II LO w Lubinie maturę zdają 204 osoby. Dziś maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. W pierwszym zadaniu uczniowie musieli porównać stanowisko Gospodarza i Poety w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądy na poezję narodową. Drugim tematem do wyboru była kwestia zachowania i stanów emocjonalnych uczestników spotkania Andrzeja Kmicica z księciem Bogusławem Radziwiłłem w „Potopie” Sienkiewicza, cytowanego w arkuszu egzaminacyjnym. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego tekstu o miłości, w którym cytowano fragmenty utworów Platona, Cypriana Kamila Norwida i ks. Jana Twardowskiego.Na rozwiązanie testu maturzyści mieli 170 minut.IMG_4283

Stresu nie było, dzisiejszy egzamin był dla mnie najtrudniejszy, bo język polski to moja pięta Achillesa- mówi Maciej Trzos z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim i hiszpańskim. Ten ostatni w II LO w Lubinie wybrała jedna osoba. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je IMG_4262zdawać także na poziomie rozszerzonym. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

– Od przyszłego roku zmienia się formuła i maturzysta obowiązkowo będzie musiał wybrać jeden przedmiot rozszerzony – mówi Jolanta Dubińska, dyrektor II LO w Lubinie.

SZAT

Dodaj komentarz