REGION. Spór zbiorowy w Pol-Miedź Trans

PMT logoPodpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się negocjacje pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego a zarządem Pol-Miedź Trans. ZZPPM walczy o podwyżki dla pracowników.

Spór zbiorowy w Pol-Miedź Trans trwa od listopada ubiegłego roku. O podwyżkę płac postulowały początkowo trzy działające w lubińskiej firmie transportowej organizacje związkowe: ZZPPM, NSZZ „Solidarność” oraz Solidarność’80.

– Zarząd przedstawił swoje postulaty 19 grudnia – mówi Marek Danysz, rzecznik prasowy Pol-Miedź Trans. – Władze zaproponowały podwyżki o 3,1 proc. od wynagrodzeń od 1 stycznia oraz premie uzależnione od wyniku ekonomicznego spółki – dodaje. 

Przystały na to NSZZ „Solidarność” oraz Solidarność’80. ZZPPM pozostał w sporze, zgłosił postulaty dotyczące podniesienia o 400 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłacenie jednorazowej nagrody z okazji 45-lecia firmy w wysokości średnio 2 tys. zł i wprowadzenie zasady stałego rocznego współczynnika podwyższenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 5 proc. ponad inflację.

– Zaoferowane przez prezesa tegoroczne podwyżki przeciętnie na poziomie 50–60 zł brutto, czyli na rękę około 30 zł, uważamy za wysoce niewystarczające – mówi przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielonko. – Oceniamy, że firmę stać na spełnienie pracowniczych oczekiwań. Niestety, pomimo dobrej woli z naszej strony podczas rozmów z zarządem spółki nie spotkaliśmy się z chęcią znalezienia rozsądnego kompromisu. W tej sytuacji nie pozostało nam nic innego, jak podpisanie protokołu rozbieżności.

Zgodnie z przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych podpisanie protokołu kończy etap negocjacji pomiędzy stronami sporu i otwiera rozmowy prowadzone przy udziale niezależnego mediatora.

DRM/ FOT. ARCHIWUM

Dodaj komentarz